• HOME
  • ศัลยกรรมอย่างปลอดภัย
  • ขั้นตอนดำเนินการ ตรวจวินิฉัยอย่างครอบคลุม

ขั้นตอนดำเนินการ ตรวจวินิฉัยอย่างครอบคลุม

ได้รับการรับรองระดับประเทศ
แนะนำมาตรา การตรวจวินิฉัยอย่างครอบคลุม

เราขอแนะนำข้อมูลมาตราการตรวจวินิจฉัยอย่างครอบคลุม รับรองโดยกรมอนามัยแห่งประเทศเกาหลี สามารถตรวจสภาพร่างกายได้อย่างครอบคลุมและมีความชำนาญในระดับมาตรฐานโรงพยาบาลใหญ่

ขั้นตอนการดำเนินการก่อนการตรวจสุภาพ

Card image cap
กรอกข้อมูลประวัติ

ก่อนการปรึกษา ทำการกรอกประวัติข้อมูลโดยทั่วไปของคนไข้และสุขภาพ เพื่อการรู้ถึงประวัติโรคประจำตัว

Card image cap
ปรึกษาก่อนการตรวจสุขภาพ

ก่อนการตรวจสุขภาพ เข้ารับการปรึกษาการรักษากับศัลยแพทย์ที่รับผิดชอบ เพื่อการตรวจวินิจฉัยคนไข้เบื้องต้น

Card image cap
กำหนดวันตรวจสุขภาพ

ก่อนการผ่าตัด ทำการกำหนดวันและนัดวันที่มีความสะดวก ในการมาตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุม

ข้อควรระวัง ก่อนวันเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  • หลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมา.
  • ความเหนื่อยล้า หรือการทานอาหารที่มากเกินไป ส่งผลรบกวนการตรวจสุขภาพกับผลที่ชัดเจน
  • ยาที่รับประทานอยู่เป็นประจำนั้น หยุดการรับประทานก่อนการตรวจสุขภาพประมาณ 2-3 วัน (ผู้ที่มีโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัว)
  • หลีกเลี่ยงการตรวจสุขภาพเมื่อตั้งครรภ์หรือมีประจำเดือน

ขั้นตอนการดำเนินการวันตรวจสุขภาพ

Card image cap
ลงทะเบียนเข้าตรวจสุขภาพ

เมื่อถึงโรงพยาบาล ทำการตรวจสอบการจองและลงทะเบียน ที่แผนกต้อนรับชั้น 1 หลังจากนั้นนั่งรอเรียกชื่อ

Card image cap
เปลี่ยนเสื้อผ้า

ไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ใส่ฉพาะกางเกงในเท่านั้น ทำการเปลี่ยนใส่เสื้อคลุมที่เตรียมไว้ให้

Card image cap
ดำเนินการตรวจสุขภาพโดยรวม

ดำเนินการตั้งแต่การชั่งน้ำหนัดทั่วไป ถ่ายรูปเอ็กซเรย์ ตรวจวัดคลื่นหัวใจ ตรวจความหนาแน่นของกระดูก ตรวจเลือดอย่างละเอียด เป็นต้น การตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมถึง 50 ชนิด ดำเนินการตามลำดับแนะนำ.

ข้อควรระวัง ในวันตรวจสุขภาพ

  • ห้ามรับประทานอาหารเช้า, น้ำ, ยา, หมากฝรั่ง หรือสูบบุหรี่ เป็นอันขาด
  • สามารถใส่แว่นตาหรือคอนแท็คเลนส์ได้
  • ในวันตรวจสุขภาพ ไม่ควรนำของมีค่าหรือใส่เครื่องประดับมา
  • ก่อนถึงโรงพยาบาลอย่าลืมว่าในการตรวจสุขภาพมีการตรวจปัสสาวะ

ขั้นตอนการดำเนินการหลังการตรวจสุขภาพ

Card image cap
รับผลตรวจสุขภาพ

เมื่อถึงโรงพยาบาล ทำการตรวจสอบการจองและลงทะเบียน ที่แผนกต้อนรับชั้น 1 หลังจากนั้นนั่งรอเรียกชื่อ

Card image cap
เตรียมการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

ไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ใส่ฉพาะกางเกงในเท่านั้น ทำการเปลี่ยนใส่เสื้อคลุมที่เตรียมไว้ให้