• HOME
  • ศัลยกรรมทรวงอก-เสริมหน้
  • ศัลยกรรมแก้หน้าอก id

ศัลยกรรมแก้หน้าอก id

ศัลยกรรมแก้หน้าอก id

เพื่อเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกครั้งสุดท้าย
ทำการวิเคราะห์อย่างแม่นยำสู่ทรวงอก Y ไลน์ ทรงหยดน้ำอย่างสมบูรณ์

การศัลยกรรมแก้หน้าอกไอดีคือ?

หลังจากเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกแล้ว ในกรณีที่เกิดการก่อผังพืด ขนาดของเต้านมไม่เท่ากัน การแตกของตัวซิลิโคน และในกรณีที่ขนาดและทรงของทรวงอกไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงทำให้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขอีกครั้ง

เนื่องจากเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างยากมากว่าการผ่าตัดครั้งแรก จึงต้องทำการวินิจฉัยอย่างจริงจัง และเป็นเพราะควรเป็นการผ่าตัดครั้งสุดท้าย จึงจำเป็นต้องใช้ศัลยแพทย์ที่มีความสามารถในการผ่าตัดครั้งนี้

revision-breast-surgery

What is Capsular Contracture?

Capsular contracture is a breast augmentation complication. It develops when internal scar tissue forms a tight or constricting capsule around a breast implant, contracting it until it becomes misshapen, hard, and painful. However, it is caused by things such as excess bleeding, infection, or lack of post-operative implant massages.

 ระยะเวลาในการผ่าตัดแก้ไขทรวงอก

โดยทั่วไปหลังจากการศัลยกรรมครั้งที่1 ประมาณ 6เดือน ถึง 1ปี หลังจากที่ทรวงอกเข้าที่และเนื้อเยื่อทำการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้ว สามารถทำการผ่าตัดแก้ไขได้.

เนื่องจากการเกิดความเสียหายของตัวซิลิโคนหรือการเปลี่ยนแปลรูปทรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ระยะการผ่าตัดแก้ไขจึงเปลี่ยนแปลงได้.

ระยะเวลาในการทำการผ่าตัดแก้ไขได้นั้น สามารถแตกต่างได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ จึงแนะนำให้ทำการปรึกษาศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทรวงอกอย่างเพียงพอ.

การศัลยกรรมแก้หน้าอก ไอดี – วิธีการผ่าตัดโดยแยกจากแต่ละสาเหตุ

id-revision-breast-surgery–surgical-methods-by-causes-capsular-contracture
Capsular Contracture

เป็นอาการของการเกิดผังพืดบริเวณตัวซิลิโคนมีความหนาขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เกิดการหดตัว เกิดการเกาะตัวที่ซิลิโคน ทำให้เกิดแรงกด ทรวงอกจึงเกิดการแข็งตัวและทำให้เกิดอาการปวดทรวงอก เป็นต้น

วิธีผ่าตัด

ในกรณีที่เกิดความแข็งภายในทรวงอกขนาดที่ตัวซิลิโคนดันออกมาอย่างเห็นได้ชัด จึงควรทำการผ่าตัดแก้ไข ดำเนินการผ่าตัดด้วยการนำซิลิโคนตัวเก่าออกและทำการเปลี่ยนชนิดของซิลิโคน หรือทำการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวซิลิโคน เป็นต้น

id-revision-breast-surgery–surgical-methods-by-causes-asymmetrical-breast
Asymmetrical Breast

ในกรณีที่เกิดความไม่เท่ากันของขนาดหน้าอกหลังจากการศัลยกรรมทรวงอก อาจเป็นเพราะพื้นที่ของตัวซิลิโคนไม่เหมาะสมหรือเกิดการเคลื่อนที่ของตัวซิลิโคน หรืออาจเกิดจากการเย็บที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของซิลิโคน เป็นต้น

วิธีการผ่าตัด

หลังจากทำการตรวจอย่างละเอียดแล้ว ทำการเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล เช่น ฉีดไขมัน การเปลี่ยนตัวซิลิโคน และดำเนินการผ่าตัด

id-revision-breast-surgery–surgical-methods-by-causes-not-satisfied-with-the-size-and-shape
Not satisfied with the size & shape

ทำการผ่าตัดแก้ไขทรวงอกในกรณีที่ไม่พึงพอใจในทรงงและขนาดของหน้าอกหลังการผ่าตัด เช่น ตัวซิลิโคนดันขึ้นด้านบนเห็นขอบซิลิโคนอย่างเห็นได้ชัด, อยากเพิ่มขนาด หรือต้องการลดขนาดลง เป็นต้น.

วิธีการผ่าตัด

ทำการนำซิลิโคนอันเก่าออก หรือทำการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงประเภทอื่น ทำการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวซิลิโคน เป็นการใช้วิธีแก้ไขทรงอก นั่นเอง

id-revision-breast-surgery–surgical-methods-by-causes-ruptured-implant
Ruptured implant

เป็นกรณีที่ตัวซิลิโคนเกิดความเสียหาย มีการรั่วไหลออกของของเหลวภายในตัวถุงซิลิโคน ทำให้ความมีวอลลุ่มลดลง.

วิธีการผ่าตัด

ในกรณีที่เป็นถุงน้ำเกลือ สามาถซึบซับสู่ร่างกายได้ จึงไม่เป็นปัญหาใดๆ แต่ว่าในกรณีที่เป็นของเหลวจากซิลิโคน ต้องทำการล้างฆ่าเชื้ออย่างจริงจัง หลังจากนั้นทำการนำซิลิโคนออก ทำการผ่าตัดแก้ไขโดยการใส่ซิลิโคนชนิดใหม่เข้าไปแทนที่

ข้อดีของการศัลยกรรมแก้หน้าอก

features-of-revision-breast-surgery-high-tech-devices
STEP 01
ทำการวิเคราะห์ต้นเหตุอย่างแม่นยำกับการแก้หน้าอก ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

การผ่าตัดแก้ไขทรวงอกนั้นเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น รูปทรง, ความรู้สึกสัมผัส และความไม่สมดุล เป็นต้น ใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับทรวงอก ทำการวิเคราะห์สาเหตุอย่างแม่นยำ สร้างทรวงอกที่งดงามด้วยการวางแผนก่อนการผ่าตัดอย่างจริงจัง

features-of-revision-breast-surgery-operate-safe-surgery
STEP 02
ดำเนินการผ่าตัดอย่างปลอดภัยไม่ทำลายเนื้อเยื่อ ด้วยการกรีดเล็กที่สุดในการผ่าตัดซ้ำ

ทำการใส่ตัวซิลิโคนอย่างแม่นยำโดยไม่ทำความเสียหายของเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น โดยการใช้การส่องกล้องแบบ full HD ผ่านการกรีดที่เล็กที่สุด สู่ทรวงอกที่มีสุขภาพดีและ Y ไลน์ ทรงหยดน้ำ ร่องอกที่ชิดกันอย่างดูเป็นธรรมชาติอย่างสมบูณร์แบบ

รายละเอียดการผ่าตัด

time
เวลาผ่าตัด

2-3 ชั่วโมง

syringe
วิธีวางยาชา

ยาสลบ

hospital
นอนโรงพยาบาล

ไม่มี

scissors
ตัดไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 10 วัน

calendar
ระยะพักฟื้น

หลังจากการผ่าตัด 2-4 วัน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด.

รูปภาพ Before & After