• HOME
  • ขากรรไกร
  • การผ่าตัดสามขากรรไกร ลดอาการปากยื่น

การผ่าตัดสามขากรรไกร ลดอาการปากยื่น

การผ่าตัดสามขากรรไกร
ลดอาการปากยื่น

เมื่อต้องการ การผ่าตัดขากรรไกร
ที่ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น

การผ่าตัดสามขากรรไกร ลดอาการปากยื่นคือ?

ผ่าตัดสามขากรรไกรคือ การผ่าตัดที่ผสมผสานระหว่างการผ่าตัดขากรรไกรกับการผ่าตัดลดอาการปากยื่น เป็นวิธีการผ่าตัดที่จำเป็นต่ออาการปากยื่นที่หนักและมีอาการคางสั้นร่วมด้วย.
ทำการถอนฟันที่อยู่ด้านหลังฟันเขี้ยว หลังจากนั้นทำการตัดเหงือก เคลื่อนย้ายกระดูกเหงือกและฟันที่อยู่ด้านหน้าไปทางด้านหลัง เป็นการแก้ไขอาการปากยื่นพร้อมกับการเลื่อนขากรรไกรล่างให้ยื่นออกมาทางด้านหน้าอย่างเพียงพอ จังเป็นวิธีการผ่าตัดที่แก้ไขเรื่องคางหลุบที่ค่อนข้างหนักได้ไปพร้อมกัน.

mouth-potrusion-correction-surgery
ผ่าตัดลดอาการปากยื่น

(วิธีตัดจากส่วนหน้า)

mouth-protrusion-two-jaw-surgery
ผ่าตัดขากรรไกร

(วิธีตัดแบ่งแยกเป็นขั้น)

mouth-protrusion-three-jaw-correction-surgery
ผ่าตัดสามขากรรไกร

(ผ่าตัดลดอาการปากยื่น + ผ่าตัดขากรรไกร)

“ในกรณีที่มีอาการปากยื่นและคางหลุบค่อนข้างหนักทั้งสองอย่างนั้น จำเป็นต้องทำการผ่าตัดด้วยวิธีผ่าตัดสามขากรรไกร”

three-jaw-surgery-protruded-mouth-and-severe-microgenia
three-jaw-surgery-conditions-check

ผ่าตัดสามขากรรไกรคือ ดำเนินการผ่าตัดขากรรไกรกับผ่าตัดลดอาการปากยื่น ไปพร้อมกัน

มีอาการของปากยื่นและคางหลุบร่วมกัน ในกรณีที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง หากใช้แค่วิธีผ่าตัดขากรรไกรหรือวิธีการผ่าตัดลดอาการปากยื่นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจไม่ได้ประสิทธิผลที่เพียงพอ. เพื่อการที่จะทำให้ตำแหน่งของขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง และกระดูกเหงือก มีความสมดุลด้วยกันทั้งหมดแล้วละก็ จึงต้องทำการปรับตำแหน่งทั้งสามอย่าง จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดสามขากรรไกร.

correction-with-mouth-protrusion-correction-surgery
แก้ไขด้วยการผ่าตัดลดอาการปากยื่น
ในกรณีที่ทำการตัดเฉพาะกระดูกเหงือกและทำการเคลื่อนย้ายกระดูกเหงือกไปด้านหลัง สามารถแก้ไขอาการยื่นทั้งบนและล่างได้แต่ว่า อาการคางหลุบนั้น อาจทำให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระดูกด้านล่างเลื่อนสู่ด้านหลัง.
correction-with two-jaw-surgery
แก้ไขด้วยการผ่าตัดขากรรไกร
ในกรณีที่ทำการผ่าตัดเคลื่อนที่เฉพาะขากรรไกรบนและล่าง มีขอบเขตที่จำกัดในการเคลื่อนย้ายอาการคางหลุบมาด้านหน้าได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากมีอาการยื่นออกของกระดูกเหงือกด้านล่าง.
correction-with-three-jaw-surgery
แก้ไขด้วยการผ่าตัดสามขากรรไกร
ทำการตัดกระดูกเหงือก ทำการรักษากระดูกเหงือกที่มีอาการยื่นออกมาได้โดยตรง ทำการเคลื่อนย้ายขากรรไกรล่างออกมาด้านหน้าได้อย่างเพียงพอ แก้ไขอาการคางหลุบได้อย่างตรงจุด เป็นการแก้ไขอาการคางหลุบและปากยื่นได้พร้อมกัน.

ผ่าตัดสามขากรรไกร ข้อดีของโรงยาบาลศัลยกรรม ไอดี

id-hospital-with-advanced-technology-and-skills

1. โรงพยาบาลที่สามารถผ่าตัดเครสที่มีความยากได้

เทคนิคการผ่าตัด ขากรรไกร + การรักษาอย่างชำนาญการด้วยประสบการณรักษาคนไข้มากมาย

  • ดำเนินการผ่าตัดด้วยศัลยแพทย์ผู้มีความสามารถที่จบมากจากโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย
  • การรักษาที่ปลอดภัยด้วยประสบการณ์การรักษาคนไข้ที่ผ่าตัดขากรรไกรมากกว่า 4,000 เครส

id-hospital-with-cooperation-systems-for-diagnosis

2. โรงพยาบาลที่มีระบบการรักษาที่ครอบคลุม

การร่วมมือระหว่าง แผนกศัลยกรรมพลาสติก+ แผนกกระดูกเหงือกและกระดูกใบหน้า + แผนกทันตกรรม

  • วางแผนการผ่าตัดด้วยการประชุมอย่างเข้มข้นระหว่างศัลยแพทย์ทุกสาขา
  • หลังจากการผ่าตัดทำการรีวิวผลการผ่าตัดกับตรวจสอบอาการคนไข้หลังผ่าตัดร่วมกัน

specialized-hospital-for-two-jaw-and-mouth-protrusion-surgery

3. โรงพยาบาลเฉพาะทาง ผ่าตัดขากรรไกรและอาการปากยื่น

ความเชี่ยวชาญที่แบ่งออกอย่างละเอียดในการผ่าตัด ขากรรไกรและอาการปากยื่น

  • ดำเนินการผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับสภาพคนไข้
  • เทคนิคของการผ่าตัดขากรรไกรที่นำหน้าและมีประสบการณ์รักษาคนไข้อาการปากยื่นที่หลากหลายโดยตรง

รายละเอียดการผ่าตัด

time
เวลาผ่าตัด

2 ชั่วโมง

syringe
วิธีวางยาชา

ยาสลบ

hospital
นอนโรงพยาบาล

1 วัน

scissors
ตัดไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 2 อาทิตย์

calendar
ระยะพักฟื้น

หลังผ่าตัด 2 อาทิตย์ – 1 เดือน สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด.

รูปภาพ Before & After