• HOME
  • ศัลยกรรมทรวงอก-เสริมหน้
  • แก้ไขทรวงอกหย่อนคล้อย

แก้ไขทรวงอกหย่อนคล้อย

แก้ไขทรวงอกหย่อนคล้อย

ทำการแก้ไขความหย่อนคล้อยและเพิ่มความมีวอลลุ่มไปพร้อมกัน
เปลี่ยนแปลงสู่ทรวงอกที่กระชับอย่างสมบูรณ์แบบ

การแก้ไขทรวงอกหย่อนคล้อย ไอดี คือ?

ทรวงอกหย่อนคล้อยหมายถึง หัวนมที่มีตำแหน่งต่ำเกินไปในมาตรฐานรอยพับใต้หน้าอก แม้แต่ทรวงอกที่เคยมีความกระชับ เนื่องจากเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความแก่ชราตามวัย, การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร, การไดเอ็ด เป็นต้น ทำให้ความกระชับลดลงและหัวนมที่เคยกลมมนเอนลงทางด้านล่างอย่างช้าๆ ทรวงอกเริ่มที่จะมีการหย่อนคล้อยลง ในกรณีนี้สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการใช้วิธีแก้ไขทรวงอกหย่อนคล้อยด้วยการกำจัดไขมันและเนื้อเยื่อของต่อมน้ำนม และปริมาณของผิว เพื่อให้ทรวงอกกลับคืนสู่ทรวงอกที่มีความกระชับ

วิธีการตรวจความหย่อนคล้อยของทรวงอกด้วยตนเอง

ระดับความหย่อนคล้อยของทรวงอกนั้น สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยระดับความคล้อยของหน้าอกจากมาตรฐานรอยใต้ราวนม. ในกรณีที่หัวนมอยู่เหนือรอยพับใต้ราวนมประมาณ 4-5 ซม. ถือว่าเป็นระดับปกติ แต่ถ้าหากหัวนมมีตำแหน่งแนวโน้มสู่ระดับต่ำกว่ารอยพับใต้ราวนม แนะนำให้ควรทำการผ่าตัดแก้ไขจะดีที่สุด

breast-lifting-saggy-breasts-self-diagnosis-method
ระดับ A
ตำแหน่งของหัวนมมีระดับอยู่เท่ากันเส้นใตราวนมหรือต่ำกว่าประมาณ 1 ซม.
ระดับ B
ตำแหน่งของหัวนมอยู่ใต้เส้นใต้ราวนมประมาณ 1-3 ซม. แต่ตัวเต้านมอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำจนเกินไป
ระดับ C
ด้วยเป็นทรวงอกที่มีการหย่อนคล้อยค่อนข้างสูง ตำแหน่งของหัวนมอยู่ใต้เส้นใต้ราวนมมากกว่า 3 ซม. และตำแหน่งของหัวนมมีทิศทางชี้ลงด้านล่างอย่างเห็นได้ชัด

วิธีการผ่าตัด แก้ไขทรวงอกหย่อนคล้อย Id

การผ่าตัดทรวงอกที่หย่อนคล้อยนั้น เป็นการผ่าตัดที่คำนึงถึงระดับความหย่อนคล้อยของทรวงอก, ปริมาณของเนื้อเยื่อทรวงอก และความกระชับของผิว เป็นต้น โดยการใช้วิธีที่เหมาะสม ตามปริมาณเนื้อเยื่อของทรวงอกที่จะต้องทำการกำจัดออก หลังจากนั้นจึงตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการผ่าตัด

แก้ไขทรวงอกที่หย่อนคล้อย + วิธีการผ่าตัดลดขนาดทรวงอก

ทำการแก้ไขทรวงอกที่หย่อนคล้อย วิธีการผ่าตัดลดขนาดทรวงอกไปพร้อมกัน

saggy-breast-correction-breast-reduction
วิธีการผ่าตัด01

วิธีกรีดที่ปานนม

ทำการกรีดรอบปานนม เป็นวิธีการผ่าตัดที่กำจัดเนื้อเยื่อของทรวงอกบางส่วน

ทำการลดปริมาณของผิวและเนื้อเยื่อของต่อมน้ำนม และทำการปรับตำแหน่งของหัวนมให้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ข้อดีคือการผ่าตัดชนิดนี้รอยแผลเป็นและการได้รับความเสียหายของเส้นประสาทเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เหมาะกับทรวงอก
ที่มีความหย่อนคล้อย
ระดับน้อย

สามารถปรับตำแหน่งของหัวนม
สู่ตำแหน่งที่ต้องการได้

แผลเป็นที่น้อยและการพักฟื้นที่รวดเร็ว
เมื่อเทียบกับการผ่าตัดวิธีอื่น
breast-lifting-vertical-incision-method
วิธีการผ่าตัด02

วิธีกรีดแบบเส้นตรง

เป็นวิธีการผ่าตัดโดยการกรีดรอบปานนม และกรีดเป็นเส้นตรงลงมาจากปานมนประมาณ 4-5 ซม.

ด้วยเป็นวิธีการผ่าตัดที่ทำให้จุดด้อยของวิธีการกรีดทปานนมกับวิธีการดรีดรูปตัวโอสมบูรณ์ จึงสามารถกำจัดเนื้อเยื่อเต้านมได้อย่างแม่นยำ และยังเป็นวิธีการผ่าตัดที่เหมาะกับผู้หญิงที่มีทรวงอกใหญ่อีกด้วย

เหมาะกับทรวงอก
ที่มีระดับความหย่อนคล้อย
ค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน

สามารถทำการแก้ไขทรวงอกที่หย่อนคล้อย
correction and
และการเพิ่มขนาดทรวงอกไปพร้อมกัน

แผลเป็นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
วิธีกรีดรูปตัวโอ(O)
breast-lifting-o-shaped-incision-method
วิธีการผ่าตัด03

วิธีกรีดรูปตัวโอ (O)

เป็นวิธีการผ่าตัดโดยทำการกรีดเป็นรูปตัวอักษรโอ (O) จากปานนมไปจนถึงใต้ราวนม

ด้วยวิธีการผ่าตัดโดยการกำจัดเนื้อเยื่อของต่อมน้ำนมกับไขมัน และผิว ทำการดึงหัวนมให้ขึ้นสู่ด้านบนพร้อมกับผิวหนังทั้งสองข้างและทำการเย็บแผล การผ่าตัดวิธีได้ผลมากสำหรับทรวงอกที่มีความหย่อนคล้อยค่อนข้างมาก

เหมาะสำหรับทรวงอก
ที่มีขนาดใหญ่และความหย่อนคล้อยค่อนข้างมาก

เป็นวิธีการผ่าตัดที่ลดขนาดทรวงอก
ได้ในปริมาณมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดชนิดอื่น

ทำการย้ายตำแหน่งหัวนม
ที่หย่อนคล้อยให้สูงขึ้นได้

การแก้ไขหน้าอกหย่อนคล้อย

วิธีผ่าตัดที่ไม่เปลี่ยนขนาดความใหญ่ แก้ไขเฉพาะส่วนที่หย่อนคล้อยเท่านั้น

breast-lifting-vertical-incision-method
วิธีการผ่าตัด01

วิธีกรีดแบบเส้นตรง

เป็นวิธีการผ่าตัดที่แก้ไขความหย่อนคล้อยของทรวงอกด้วยการใช้ต่อมน้ำนมของตัเองไม่ใช่ซิลิโคน

ใช้วิธีการกรีดเป็นเส้นตรง โดยการกรีดรอบปานนมและกรีดเป็นเส้นตรงลงทางด้านล่าง ทำการแก้ไขในส่วนที่หย่อนคล้อย โดยไม่มีการใช้ซิลิโคน

ใช้ต่อมน้ำนมของตัวเองจึงทำให้ดูเป็นธรรมชาติมาก

แก้ไขวอลลุ่มไปจนถึงทรวงอกด้านบนที่ไม่มีวอลลุ่ม

สู่ความกลมมนแบบมีวอลลุ่มแลดูเป็นธรรมชาติอย่างสมบรูณ์แบบ

แก้ไขทรวงอกหย่อนคล้อย + ผ่าตัดเพิ่มขนาดทรวงอก

วิธีผ่าตัดที่เพิ่มขนาดทรวงอก ไปพร้อมกับการแก้ไขส่วนที่มีความหย่อนคล้อย

breast-lifting-low-line-incision-method
วิธีผ่าตัด01

วิธีกรีดใต้ราวนม หรือ วิธีกรีดรอบปานนม

เป็นวิธีการผ่าตัดโดยการกำจัดผิวที่หย่อนยานออกและทำการใส่ซิลิโคนเข้าไป

ทำการแก้ไขทรวงอกที่หย่อนคล้อยและใส่ซิลิโคนเข้าไป ข้อดีของการผ่าตัดนี้คือสามารถเพิ่มขนาดของทรวงอกและปรับตำแหน่งได้ไปพร้อมกัน ปกติทั่วไปจะใช้วิธีการผ่าตัดโดยการกรีดรอบปานนมหรือวิธีกรีดใต้ราวนม เป็นต้น

ทำการแก้ไขความหย่อนคล้อยของทรวงอกและทรงเต้านมไปพร้อมกัน

แก้ไขวอลลุ่มจนถึงทรวงอก
ด้านบนที่ขาดการมีวอลลุ่ม

สู่ทรวงอกที่กลมมลแลดูเป็นธรรมชาติมีวอลลุ่มอย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อดีของการแก้ไขทรวงอกที่หย่อนคล้อย

breast-lifting-features-of-breast-lift

รายละเอียดการผ่าตัด

time
เวลาผ่าตัด

30 นาที – 1 ชั่วโมง

syringe
วิธีวางยาชา

ยาสลบ

hospital
นอนโรงพยาบาล

ไม่มี

scissors
ตัดไหม

หลังจากการผ่าตัด 10 วัน

calendar
ระยะพักฟื้น

หลังจากผ่าตัด 2-4 วัน สามารถใช้ชรีวิตประจำวันได้ตามปกติ

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด.

รูปภาพ Before & After