• HOME
  • ศัลยกรรม โครงหน้า
  • การเสริมซิลิโคนหน้าผาก

การเสริมซิลิโคนหน้าผาก

การเสริมซิลิโคนหน้าผากด้วยเทคนิค Double -Pressed
(แรงยึดเกาะ2เท่า)

ด้วยเทคนิคเฉพาะ “แรงยึดเกาะ2เท่า” ของโรงพยาบาลไอดีในการทาศัลยกรรมเสริม
หน้าผากด้วยซิลิโคนนั้น สามารถปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างเป็นธรรมชาติ

ซิลิโคนหน้าผากแรงยึดเกาะ 2เท่าคือ?

เพราะ “แรงยึดเกาะ2เท่า” สามารถปรับให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล!

การศัลยกรรมเสริมซิลิโคนหน้าผากแรงยึดเกาะ2เท่าคือ การแก้ไขหน้าผากที่มีความเรียบแบน เป็นหลุม หรือมีลักษณะไม่สมดุล ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากรูปแบบไหน การศัลยกรรมเสริมซิลิโคนก็สามารถแกไข้ให้ดูมีมิติอย่างเป็นธรรมชาติได้. โดยการทาการผ่าตัดนั้นจะมีการวัดอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งของกระดูกหน้าผาก เพื่อให้ซิลิโคนที่ได้มานั้นแนบสนิทกับกระดูกอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงไม่มีผลข้างเคียง หรือ ไม่จาเป็นต้องมีการผ่าตัดแก้ไขซ้า

forehead-implant-surgery

เครื่องหมายการค้าเลขที่ No. 41-2016-003176

Step. 1 ทำการวัดรูปหน้าผากด้วยเครื่องถ่ายถาพ 3D-CT คัดข้อมูลออกมา

forehead-implant-surgery-step1-line-measure

Step. 2 ผลิตตัวอย่างแบบหน้าหน้าผากโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3มิติ

forehead-implant-surgery-step2-3d-printer

การเปรียบเทียบวิธีผลิตซิลิโคน

forehead-implant-surgery-set-bone-line

การผลิตซิลิโคนที่เหมาะกับกระดูกหน้าผาก

การผลิตซิลิโคน ต้องพิจารณาและเก็บรายละเอียด

ของลักษณะกระดูกที่ต้องการแก้ไข โดยซิลิโคนที่ผลิตออกมานั้นเมื่อเสริมให้กับคนไข้แล้วจะต้องไม่มีช่องว่างระหว่างกระดูกกับซิลิโคนเหลืออยู่เลย หรือ แนบสนิทกับส่วนกระดูกที่ต้องการแก้ไข ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและเป็นธรรมชาติ

vs

forehead-implant-surgery-method

กรณีไม่คำนึงถึงผิวของกระดูก

มีช่องหว่างในผิวของกระดูก เมื่อมีการใส่ซิลิโคนเข้าไป แรงเกาะติดลดลง

เมื่อมีช่องว่างระหว่างกระดูกกับส่วนของซิลิโคนที่เสริมเข้าไปนั้นจะทาให้การยึดติดน้อยลง และไม่มีความเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนการผลิตซิลิโคนหน้าผาก

forehead-implant-surgery-line-measured

วัดลักษณะหน้าผากด้วยเครื่องสแกน3D-CT/3D printer

forehead-implant-surgery-data-sampled

คัดข้อมูล ทำการผลิตโมเดลหน้าผาก

Card image cap

ผลิตโมเดลหน้าผากด้วยปูนปาสเตอร์จากพื้นฐานโมเดล

forehead-implant-surgery-plaster-made2

ผลิตซิลิโคนจากแบบปูนปาสเตอร์

forehead-implant-surgery-set-to-facial

ทำการใส่ซิลิโคนให้เหมาะกับกระดูกโครงหน้า

ข้อดีของการศัลยกรรมเสริมหน้าผากแรงเกาะติด2เท่า

forehead-implant-surgery-natural
เป็นธรรมชาติ

เนื่องจากซิลิโคนมีการผลิตมาอย่างดีจากการวัดขนาดหน้าผากอย่างละเอียดจึงทาให้มีประสิทธิภาพในการเกาะติดมาก ทาให้ผลของการผ่าตัดดูเป็นธรรมชาติและมีมิติ

forehead-implant-surgery-safe
ปลอดภัย

ด้วยการกรีดแนวตั้ง เมื่อทำการผ่าตัดไม่เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทสัมผัส จึงเป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัย

forehead-implant-surgery-permanent
อย่างถาวร

ไม่มีการหดตัวลงตามธรรมชาติ ประสิทธิภาพอย่างถาวร ด้วยซิลิโคนที่อยู่ได้นาน

รายละเอียดการผ่าตัด

time
เวลาผ่าตัด

30 นาที ~ 1 ชั่วโมง

syringe
วิธีวางยาชา

ยาสลบ

hospital
นอนโรงพยาบาล

ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

scissors
ตัดไหม

7 วัน ~ 10 วัน

calendar
ระยะพักฟื้น

1 สัปดาห์ ~ 2 สัปดาห์

※ Alert: ข้อควรระวัง: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก หรือ ติดเชื้อ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

รูปภาพ Before & After