• HOME
  • ศัลยกรรมอย่างปลอดภัย
  • ระบบวางยาชาที่ปลอดภัย

ระบบวางยาชาที่ปลอดภัย

แนะนำ ระบบวางยาชาที่ปลอดภัย

สำหรับโรงพยาบาลไอดี เราคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นอันดับแรก จึงมีการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์วิสัญญีที่ชำนาญการอยู่

แนะนำศูนย์

เพื่อรับผิดชอบความปลอดภัยของคนไข้ คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบวางยาชาที่ปลอดภัยของ โรงพยาบาลไอดี

สำหรับโรงพยาบาลไอดี เรามีทีมแพทย์วิสัญญีที่มีความเชี่ยวชาญเคียงข้างคนไข้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นก่อนการผ่าตัดไปจนถึงการฟื้นตัวของคนไข้ทุกขั้นตอน เพื่อความ ลอดภัยของคนไข้ อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่ทันสมัยคอยตรวจเช็คอาการของคนไข้ก่อนการผ่าตัด มอบสภาพแวดล้อมการผ่าตัดที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย กับการดูแลจัดการความปลอดภัยอย่างถึงที่สุดไปพร้อมกัน

ระบบวางยาชาที่มีความเหมาะสม

มีการอยู่ประจำของทีมแพทย์วิสัญญีผู้เชี่ยวชาญ มีการดูแลจัดการสภาพร่างกายของคนไข้ ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัดไปจนถึงหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการดำเนินการวางยาชาโดยรับผิดชอบ 1 ต่อ 1 ในระหว่างการผ่าตัด เราภูมิใจกับระบบการวางยาชาถึงที่สุด

ดูแลการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

ทำการใช้ระบบแอร์ชาวเวอร์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในโรงพยาบาลใหญ่เพื่อการฆ่าเชื้อ 99.9% ก่อนการเข้าห้องผ่าตัด ด้วยโครงสร้างของระบบเฝ้าระวังส่วนกลางที่ทำการตรวจเช็คสภาพคนไข้ทั้งหมดสองเท่า สามเท่า ในระหว่างการผ่าตัด ทำให้ได้รับการผ่าตัดที่ปลอดภัยเหลือสิ่งอื่นใด

ก่อนการผ่าตัด

ก่อนการผ่าตัดทำการพบกับคนไข้เพื่อวินิฉัยสภาพร่างกายและเลือกชนิดยาชา

เหมือนกับความหมายที่ว่าใบหน้าของทุกคนมีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นสภาพของคนไข้ทุกคนก็มีความแตกต่างด้วยเช่นเดียวกัน ทำการวินิจฉัยสภาพของคนไข้หลังจากนั้นจึงทำการเลือกชนิดของยาชา ทำให้สามารถได้รับการผ่าตัดที่ปลอดภัยเหลือสิ่งใด

ระหว่างการผ่าตัด

ห้องเตรียมวางยาชา

ก่อนการผ่าตัดคนไข้ส่วนใหญ่รู้สึกตื่นเต้นและเกิเความกลัว สำหรับคนไข้เหล่านี้ ทางโรงพยาบาลไอดี ได้จัดเตรียมห้องวางยาชาต่างหาก ในห้องนี้คนไข้จะได้พบกับวิสัญญีแพทย์ประจำตัวคนไข้และพยาบาลประจำห้องผ่าตัด เมื่อทำการเตรียมตัวเรียบร้อยและคุณจะหลับไป

ในระหว่างการผ่าตัด วิสัญญีแพทย์รับผิดชอบ 1ต่อ1

วิสัญญีแพทย์ทำการรับผิดชอบตั้งแต่การเตรียมการผ่าตัดที่ห้องเตรียมตัว ไม่ใช่แค่เพียงระหว่างการผ่าตัดเท่านั้น แต่ยังดูแลไปจนถึงห้องพักฟื้น ทำการวิเคราะห์สภาพของคนไข้อย่างต่อเนื่อง และรับผิดชอบถึงความปลอดภัยของไข้ด้วยเช่นเดียวกัน

หลังการผ่าตัด

ห้องพักฟื้นตรวจวินิฉัยหลังผ่าตัด

ที่โรงพยาบาลไอดีนั้น มีห้องพักฟื้นที่อยู่ในบริเวณห้องผ่าตัดไว้คอยบริการ มีการประจำอยู่ของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการพักฟื้นที่มาจากการดูแลคนไข้โดยเฉพาะ หลังจากการผ่าตัด เฝ้าดูแลอาการของคนไข้ 1ต่อ1 จนกว่าจะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย หลังจากฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วจึงทำการเคลื่อนย้ายสู่ห้องพักคนไข้ชั้นต่อไป

ห้องพักคนไข้ที่กว้างและสะดวกสบาย

ห้องพักคนไข้ที่มีระบบอัคคีภัย และยังมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกับเครื่องอำนวยความบันเทิงต่างๆ สามารถทำการพักผ่อนได้อย่างสบายและดูแลคุณให้พื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

การเยี่ยมไข้ของวิสัญญีแพทย์หลังผ่าตัด

มีการเข้าตรวจเยี่ยมไข้ของวิสัญญีแพทย์หลังผ่าตัด ทำการตรวจสอบสภาพของคนไข้ เพื่อให้คนไข้ปราศจากความไม่สะดวกสบาย เราทำอย่างสุดความสามารถ