• HOME
 • ศัลยกรรมตา
 • ตาสองชั้น : ศัลยกรรมเปิดตา

ตาสองชั้น : ศัลยกรรมเปิดตา

หมดกังวลเรื่องรอยแผลเป็นและการเปิดตาที่มากเกินไป!
ตาสวยเป็นธรรมชาติเข้ากับรูปหน้า

ศัลยกรรมเปิดตา id

ศัลยกรรมเปิดตา ที่ฉันต้องการ

การเปิดตาของ id จะออกแบบให้เข้ากับสัดส่วนของใบหน้า,
หลีกเลี่ยงการกรีดที่ไม่เป็นธรรมชาติ และ รอยแผลเล็ก
ถึงแม้เวลาจะผ่านไป แต่ดวงตาก็ยังดูโตและสดใส

เปิดหัวตา id

อยากเปิดหัวตา
แต่ลังเลว่าจะดูไม่เป็นธรรมชาติ
หรือทิ้งรอยแผลเป็นไว้ใช่หรือไม่?

จบทุกปัญหาด้วยการ
เปิดหัวตาที่ไอดี!
รอยแผลเล็ก ดวงตาโตและสดใสเข้ากับใบหน้า!

การเปิดหัวตานั้น เหมาะกับใคร?

 • 01. คนที่ทำตาสองชั้นมาแล้ว แต่ตายังคงดูเล็กอยู่
 • 02. คนที่ความยาวของตาสั้น
 • 03. คนที่หัวตาสองข้างมีระยะห่างมากเกินไป

วิธีการผ่าตัดเปิดหัวตา

 • ก่อนผ่าตัด
  ก่อนผ่าตัดควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
  และวางแผนการผ่าตัดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • ดีไซน์
  ออกแบบดวงตาให้เหมาะสม
  โดยอิงตามแผนการผ่าตัดที่วางไว้
 • การผ่าตัดเปิดหัวตา
  กรีดบริเวณรอยพับ Mongolian
  ตัดผิวหนังบางส่วนออกแล้วเย็บ
 • หลังผ่าตัด
  ดวงตาโตและสดใสขึ้น!

เปิดหัวตาบน id

อยากเปิดหัวตาด้านบน
แต่กังวลว่าจะเกิดรอยแผล
หรือทำให้ตาชิดกันเกินไปใช่หรือไม่?

จบทุกปัญหาด้วยการ
เปิดหัวตาบนที่ไอดี!
รอยแผลเล็ก เปิดทแยงมุม 45 องศา
ทำให้ดวงตาดูสดใสและสวยงาม!

กรณีทำการเปิดหัวตาและหัวตาบนพร้อมกัน ความสูงของตาจะมากขึ้น
และช่วยเปิดรอยพับที่หัวตาที่เคยดูอึดอัด
เป็นเหมือน Synergistic Effectที่ช่วยเสริมกันให้ดวงตาดูโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

การเปิดหัวตาบนนั้น เหมาะกับใคร?

 • 01. คนที่หนังบริเวณหัวตาพับลงมาปิดชั้นตา
 • 02. คนที่หัวตาแหลมทิ่มลง ทำให้ตาดูดุ
 • 03. คนที่ดวงตามีความโตไม่มาก

วิธีการผ่าตัดเปิดหัวตาบน

 • ก่อนผ่าตัด
  ก่อนผ่าตัดควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
  และวางแผนการผ่าตัดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • ดีไซน์
  ออกแบบดวงตาให้เหมาะสม
  โดยอิงตามแผนการผ่าตัดที่วางไว้
 • การผ่าตัดเปิดหัวตาบน
  กรีดเป็นเส้นทแยงมุม 45องศา
  ปรับให้เข้ากับชั้นตา
  เย็บอย่างเป็นธรรมชาติ
 • หลังผ่าตัด
  ดวงตาโตและดูละมุนขึ้น

การเปิดหางตา id

อยากเปิดหางตา
แต่กังวลว่าจะเปิดมากเกินไป
หรือกลัวว่าจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมใช่หรือไม่?

จบทุกปัญหาด้วยการ
เปิดหางตาที่ไอดี!
รอยแผลเล็ก ดวงตาโตและสดใสเข้ากับรูปหน้า!

การเปิดหางตา id จะออกแบบให้เข้ากับสัดส่วนของใบหน้า,
ป้องกันการเปิดหางตาที่ไม่เป็นธรรมชาติ
และรอยแผลมีขนาดเล็ก
ถึงแม้เวลาจะผ่านไป แต่ยังคงดวงตาที่โตและสดใสเหมือนเดิม

การเปิดหางตานั้น เหมาะกับใคร?

 • 01. คนที่ทำตาสองชั้นมาแล้ว แต่ตายังคงดูเล็กอยู่
 • 02. กรณีที่ความยาวของตาสั้น ดูอึดอัด
 • 03. กรณีที่หางตาชี้ขึ้น ต้องการปรับใบหน้าที่ดูดุให้ละมุน

วิธีการผ่าตัดเปิดหางตา

 • ก่อนผ่าตัด
  ก่อนผ่าตัดควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
  และวางแผนการผ่าตัดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • ดีไซน์
  ออกแบบดวงตาให้เหมาะสม
  โดยอิงตามแผนการผ่าตัดที่วางไว้
 • การผ่าตัดเปิดหางตา
  กรีดเยื่อบุด้านในตา
  ดึงให้ได้รูปทรงที่ต้องการ
  ยึดด้วยการเย็บ
 • หลังผ่าตัด
  ดวงตาโตและสดใสขึ้น!

การเปิดหางตาล่าง id

อยากเปิดหางตาล่าง
แต่กังวลว่าจะเปิดมากเกินไป
หรือกลัวว่าจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมใช่หรือไม่?

จบทุกปัญหาด้วยการ
เปิดหางตาล่างที่ไอดี!
ปรับองศาหางตา ปรับใบหน้าดุให้ดูละมุนยิ่งขึ้น!

กรณีทำการเปิดหางตาและหางตาล่างพร้อมกัน ความยาวของตาจะยาวขึ้น
ปรับหางตาที่ชี้ขึ้นดูดุให้ละมุนขึ้น
เป็นเหมือน Synergistic Effectที่ช่วยเสริมกันให้ดวงตาดูโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

การเปิดหางตาล่างนั้น เหมาะกับใคร?

 • 01. คนที่ทำตาสองชั้นมาแล้ว แต่ตายังคงดูเล็กอยู่
 • 02. กรณีที่ความสูงของตาดำดูแคบ
 • 03. กรณีที่หางตาชี้ขึ้นทำให้ดูดุ

วิธีการผ่าตัดเปิดหางตา

 • ก่อนผ่าตัด
  ก่อนผ่าตัดควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
  และวางแผนการผ่าตัดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • ดีไซน์
  ออกแบบดวงตาให้เหมาะสม
  โดยอิงตามแผนการผ่าตัดที่วางไว้
 • การผ่าตัดเปิดหางตา
  กรีดเยื่อบุด้านในตา
  ดึงลงให้ได้รูปทรงที่ต้องการ
  แล้วทำการยึดไว้
 • หลังผ่าตัด
  ดวงตาโตและดูละมุนขึ้น

Before & After