• HOME
  • แนะนำโรงพยาบาลไอดี
  • ประเด็นหลักของความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นหลักของความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นหลักของความสามารถในการแข่งขัน

เหตุผลที่คนไข้มาที่โรงพยาบาลไอดี!
เราขอแนะนำความสามารถในการแข่งขันที่พิเศษสุด เฉพาะที่โรงพยาบาลไอดีเท่านั้น เมื่อเปรีบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆ.

01. สถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยเกาหลี

point image 1

02. แพทย์รับผิดชอบทั้งหมด

point image 2

03. ระบบการรักษาที่ครอบคลุม

point image 3

04. อาคารระบบที่ทันสมัย

point image 4

05. ระบบปฏิบัติการอย่างเชี่ยวชาญ 8แขนง

point image 5

06. ระบบการดูแลหลังผ่าตัด

point image 6

07. VIP service

point image 7

08. เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครต่อสังคม

point image 8

09. ศุนย์ค้นคว้าวิจัย Happy Face

point image 9

01. โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยเกาหลี

โรงพยาบาลไอดี ได้ถูกเลือกให้เป็นสถานพยาบาลระดับเดียวกับโรงพยาบาลจากกรมอนามัยเกาหลี เนื่องด้วยเป็นโรงพยาบาลที่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นอันดับแรกและมอบการบริการด้านพยาบาลที่เป็นเลิศมากกว่าระดับพื้นฐาน.

point image 10

โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของคนไข้และมาตรฐานการบริการด้านพยาบาลภายใต้กฏหมายของการรักษาพยาบาล.

สถานรักษาพยาบาลที่มีขนาดเล็ก “ระดับคลีนิค” ทำให้มีความกังวล ส่วนโรงพยาบาลแบบศูนย์รวม ค่อนข้างที่จะซับซ้อนและการบริการที่ไม่เพียงพอ โรงพยาบาลที่มอบความปลอดภัยและมอบความสะดวกสบายแก่คนไข้มีหรือไม่?

โรงพยาบาลไอดีเป็นสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาล เพื่อที่จะแก้ไขความกังวลเหล่านี้ให้แก่คนไข้ และยังเป็นโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมอนามัยเกาหลีอีกด้วย.
โรงพยาบาลไอดี สถานพยาบาลระดับโรงพยาบาล แตกต่างกับระดับคลีนิคอย่างไร?
icon
1. มาตรฐานความปลอดภัยกับสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับโรงพยาบาล

มีห้องพักคนไข้มากกว่า 30ห้อง, เครื่องผลิตไฟฟ้าส่วนตัว, ธนาคารเลือด และรถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น เตรียมพร้อมตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อกำหนดภายใต้กฏหมายการรักษาพยาบาล.

icon
2. สาขาการรักษาเฉพาะของ 8 แขนง

มีประจำอยู่ของแผนกศัลยกรรมพลาสติก, ศัลยกรรมกระดูกช่องปากและโครงหน้า, ทันตกรรม, อายุรกรรม, ศัลยกรรม, วิสัญญีวิทยา เป็นต้น.

icon
3. ระบบ วันสต็อป ตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการผ่าตัด

ระบบการตรวจวินิจฉัยอย่างครอบคลุมของเหล่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบตรวจรักษาอย่างละเอียด และยังมีระบบความปลอดภัยที่ทำให้คนไข้ไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นแผนกศัลยกรรมพลาสติกหรือแผนกทันตกรรมของแต่ละสาขานั้นอยู่ระดับต่างกัน.

02. ทีมแพทย์ผู้รับผิดชอบการรักษาทั้งหมด

ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลไอดีที่ประกอบไปด้วยทีมแพทย์ผู้รับผิดชอบการรักษาทุกขั้นตอนทั้งหมด จากระดับศาสตราจารย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนั้น มอบผลลัพท์อย่างเป็นที่น่าพอใจด้วยประสบการณ์รักษาคนไข้โดยตรงอย่างมากมาย..

ผลสำเร็จของทีมแพทย์โรงพยาบาลไอดี

  • วิธีการผ่าตัดก่อน-แก้ไขตกแต่งทีหลัง นำเข้าสู่ประเทศเกาหลี
  • เผยแพร่ วีไลน์-ตัดต่อรูปตัวที ที่สมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติกแห่งประเทศเกาหลี
  • วิธีการผ่าตัดปลายคางตัดต่อวีไลน์ ถูกตีพิมพ์บนวารสารทางวิชาการของสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติกแห่งสหรัฐอเมริกา
  • ยื่นจดลิขสิทธิ์วิธีการผลิตเวเฟอร์ที่ใช้ในการปรับแต่งกระดูกคาง
  • จัดการประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการผ่าตัดก่อนการปรับแต่งคางนานาชาติ อย่างต่อเนื่องถึง 4ครั้ง
  • เสนอผลงาน ที่ได้รับการเชิญจาก “William H. Bell Lectureship” สมาคมทางวิชาการนานาชาติ
point image 11
point image 12

03. ระบบการตรวจวินิจฉัยที่ครอบคลุม

ทีมแพทย์ทั้ง5สาขา ถึงแม้ท่านจะไม่เห็นพวกเขาในการทำงาน แต่เพื่อความปลอดภัยของคนไข้และผลลัพธ์เป็นที่หน้าพอใจ ทีมแพทย์ของเราทำการวางแผนการผ่าตัดอย่างเอาจริงเอาจังมากยิ่งขึ้น.


ระบบการรักษาตรวจวินิฉัยที่ครอบคลุมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ทุกวันพุธตอนเย็น ทีมแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลไอดีจะมารวมตัวกันเพื่อการสัมนาวางแผนกัน.

ทีมแพทย์ 5สาขาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สาขาศัลยกรรพลาสติก, ศัลยกรรมกระดูกช่องปากและโครงหน้า, สาขาจัดแต่งฟัน, สาขาตาหูคอจมูก, สาขาวิสัญญี เป็นต้น ทำการรวบรวมผลของการปรึกษา, การตรวจวินิจฉัย, ผลตรวจโรคของคนไข้มาวางและทำการวางแผนการผ่าตัดเพื่อมอบความปลอดภัยและผลลัพท์ที่เป็นที่พึงพอใจของคนไข้อย่างที่สุด.

สาขาศัลยกรรมพลาสติก

ทำการผ่าตัดโดยคำนึงถึงความสวยงามของคนไข้เป็นหลัก

สาขาจัดแต่งฟัน

ทำหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์รูปร่างกระดูกของคนไข้และทำการแก้ไขหลังผ่าตัด

เอสเตติค

ทำการลดระยะการพักฟื้นโดยการดูแลอาการบวมให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล
point image 14

สาขาศัลยกรรมกระดูกช่องปากและโครงหน้า

ทำหน้าที่ปรับตำแหน่งของคางให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องด้านประสิทธิภาพ

สาขาตาหูคอจมูก

ทำการป้องกันผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับจมูกล่วงหน้า

สาขาวิสัญญี

ทำการจัดการความปลอดภัยของคนไข้แบบ 1 ต่อ 1 ในขั้นตอนการผ่าตัดทั้งหมด

04. อาคารระบบที่ทันสมัย

อาคารโรงพยาบาลไอดี เป็นอาคารระบบที่ทันสมัยเป็นการสะท้อนเงาของปรัชญาเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนไข้ตั้งแต่แผนการ.


อาคารระบบที่ทันสมัยสะท้อนเงาของปรัญชาเกี่ยวกับความปลอดภัย

ระบบของอาคารโรงพยาบาลไอดีนั้นเกิดจากความกังวลและห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยของเหล่าคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล. จึงทำให้มีการจัดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าสำลองป้องกันการเกิดไฟฟ้าดับ, อุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งภายในอาคาร และระบบล้างฆ่าเชื้อโรค เป็นกฏที่เรียกว่า “มาตรฐานความปลอดภัย” ทั้งหมดนี้ได้ถือกำเนิดอาคารระบบที่ทันสมัยที่สะท้อนศักดิ์ศรีของโรงพยาบาลไอดี.

point image 16
ระบบล้างฆ่าเชื้อโรค
point image 17
ระบบไฟฟ้าสำลอง
point image 18
อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชั้น
point image 19
ศูนย์ระบบรักษาความปลอดภัย
point image 20
บริการห้องพักฟื้นและห้องพักคนไข้ที่ผ่าตัด
point image 21
ระบบการตวจวินิจฉัยสุขภาพ
point image 22
เครื่องมือ 3D CT เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ
point image 23
ห้องพักคนไข้ที่กว้างและสะดวกสบาย

05. ระบบปฏิบัติการอย่างเชี่ยวชาญ 8แขนง

ที่โรงพยาบาลไอดี ดำเนินการระบบตรวจวินิจฉัยอย่างครอบคลุมในขั้นตอนตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัดไปจนถึงหลังการผ่าตัด ด้วยระบบปฏิบัติการอย่างเชี่ยวชาญ 8แขนง ในแต่ละสาขา.

ดำเนินการโดยทีมตรวจวินิจฉัยพิเศษ 8แขนง ในด้านการศัลยกรรมพลาสติก

โรงพยาบาลไอดีผู้ที่ไม่ยินยอมให้ความคลาดเคลื่อนแม้แต่หนึ่งนิ้วต่อความงามของคนไข้ จึงดำเนินการด้วยระบบเชี่ยวชาญ 8แขนง ที่จำเป็นต่อการศัลยกรรม เชื่อมโยงระบบการตรวจวินิจฉัยอย่างครอบคลุมในแต่ละศูนย์ผู้เชี่ยวชาญที่แบ่งหน้าที่กันอย่างละเอียด เพื่อมอบผลลัพท์ที่เป็นที่พึงพอใจแม้เพียงการผ่าตัดเพียง 1ครั้ง ด้วยสุดความสามารถ.
point image 24
point image 25-1
ปรับแต่งรูปคาง
point image 25-2
ปากยื่น
point image 25-3
กระดูกโครงหน้า
point image 25-4
ศัลยกรรมตาและจมูก
point image 25-5
อ่อนเยาว์และกระชับ
point image 25-6
หน้าอกและศัลยกรรมร่างกาย
point image 25-7
วิสัญญี
point image 25-8
จัดแต่งฟัน

06. ระบบ Aftercare

การดูแลที่จำเป็นเท่ากับการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลไอดีร่วมมือกับแบรนด์เครื่องสำอางเกรด พรีเมี่ยมผู้เชี่ยวชาญในด้านเฟสไดเอ็ดเพื่อช่วยให้คุณฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น.


ระบบ Aftercare
ช่วยให้ผลลัพท์การผ่าตัดพัฒนาให้ดีขึ้นหลายเท่าตัว

ผลของการผ่าตัดนั้นแม้ว่าสามารถที่จะคาดเดาได้จากความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์แต่ว่าการดูแลหลังการผ่าตัดนั้นจะดูแลรักษาอย่างไรถึงจะให้ผลลัพท์ของการผ่าตัดสามารถแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกัน ทางโรงพยาบาลไอดีได้ร่วมมือกับแบรนด์เครื่องสำอางเกรดพรีเมี่ยมผู้เชี่ยวชาญในด้านเฟสไดเอ็ต เพื่อทำการลดระยะเวลาพักฟื้นของคนไข้ด้วยการดูแลหลังการผ่าตัดที่เหมาะในแต่ละบุคคล และเพื่อการช่วยให้ผลลัพท์ของการผ่าตัดพัฒนาให้ดีขึ้นหลายเท่าตัว.

ข้อดีของระบบ after care ของโรงพยาบาลไอดี
icon
ดูแลให้เหมาะสมแต่ละบุคคล

ดำเนินการด้วยโปรแกรมดูแลหลังการผ่าตัดให้เหมาะสมในแต่ละลักษณะพิเศษของคนไข้ในแต่ละบุคคล เช่น นวด, การอัลตร้าซาวด์ที่ทันสมัย, เลเซอร์ HE-NE และสกินมาสเตอร์ เป็นต้น

icon
การนวดหน้าแบบอินเดีย

คุณสามารถรับการนวดด้วยฝีมือของผู้เชี่ยวชาญที่เข้ารับการอบรมโดยตรงจากประเทศอังกฤษ ซึ่งการนวดหน้าแบบอินเดียนื้ เป็นนวดลดขนาดใบหน้าให้เล็กลงที่เชื้อพระวงศ์และพระญาติในพระราชวังประเทศอังกฤษเคยทำมารุ่นแล้วรุ่นเล่า.

icon
เพิ่มความกระชับแก่ผิว

ถ้าการดูแลอาการบวมกับการกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือด การถ่ายเทของเหลวของสู่ร่างกายยิ่งเร็วขึ้นเท่าไร จะทำให้ประสิทธิภาพหน้าที่ของผิวมีการทำงานได้ดีขึ้น จึงทำให้ผิวมีความเปล่งประกายและมีความกระชับยิ่งขึ้น.

07. VIP Service

ที่โรงพยาบาลไอดี เราดูแลคนไข้ระดับวีไอพีทุกท่าน และพยายามเพื่อมอบการบริการให้เหมาะแก่สภาพของคนไข้แต่ละคนอย่างถึงที่สุด.

Customer-centered VIP Service

เพื่อการบรรลุผลสำเร็จกับการที่คนไข้คือจุดศูนย์กลาง ทางโรงพยาบาลไอดีตอบรับทุกเวลาตามที่คนไข้ต้องการและยังตกแต่งพื้นที่ที่คนไข้ต้องการด้วยบริการวีไอพี เมื่อคุณมาที่โรงพยาบาลเมื่อไรคุณคือแขกวีไอพีเสมอ.
ทางเราเตรียมการบริการระดับโรงแรม, บริการรถลีมูซีน การบริการที่เหมาะสม ตามความสะดวกสบายของคนไข้ เราทุ่มเทอย่างสม่ำเสมอเพื่อความพึงพอใจของคนไข้ทุกคน.
Card image cap
บริการระดับโรงแรม

Yสามารถใช้บริการคาเฟ่ได้ฟรีที่ชั้น 1 และยังมีพื้นที่รอที่อุ่นสบายกับทีวีส่วนตัวหรือคอมพิวเตอร์ มอบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ท่านรู้สึกสะดวกสบาย.

Card image cap
บริการรถลีมูซีน

มอบบริการรถลีมูซีนแก่คนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาลโดยคนขับรถระดับมืออาชีพที่จะส่งท่านถึงที่พักอย่างปลอดภัย เพื่อให้ท่านพักฟื้นได้อย่างรวดเร็ว.

Card image cap
คลีนิคเหมาะสมแต่ละบุคคล

มอบบริการคลีนิคพิเศษที่ทำให้เหมาะสมต่อไลฟ์-สไตล์ในแต่ละบุคคลอข่างเนส่วนตัว เช่น นักเรียนมัทยม,นักศึกษา, ว่าที่เจ้าสาว และชาวต่างชาติ เป็นต้น.

08. อาสาสมัครสร้างประโยชน์แก่สังคม

โรงพยาบาลไอดีพยายามที่จะแบ่งปันเทคนิคทางการแพทย์เพื่อที่จะให้ทุกคนบนโลกนี้เป็นเจ้าของความงามและความสุขมากยิ่งขึ้นยิ่งกว่าเดิม.

บริการรักษาด้านการพยาบาลฟรีเพื่อค้นหาใบหน้าใหม่ให้แก่คุณ เขตคังนัม

เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในเขตใกล้เคียง ร่วมมือกับเขตคังนัมจัดโครงการ “ค้นหาใบหน้าใหม่ให้แก่คุณ” โดยการรักษาด้านพยาบาลฟรีสำหรับผู้ที่มีบาดแผลบนใบหน้าในครอบครัวนานาชาติที่มีความลำบากในทางเศรษฐกิจ.

ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านที่ประสบกับปัญหากับความไม่มั่นใจในตัวเอง เนื่องจากแผลเป็นบนใบหน้าและตามร่างกาย หรือแผลไฟลวก เป็นต้น หลังจากได้เข้ารับการผ่าตัดแล้ว ได้กลับคืนสู่ความมั่นคงและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น.

เข้าร่วมบริการอาสาสมัครเยาวชนผู้มีใบหน้าผิดรูปในต่างประเทศ

ดร.ฮยอนวอนซอก จากโรงพยาบาลไอดี ได้เข้าร่วมบริการอาสาสมัครการผ่าตัดฟรีแก่เยาวชนที่มีใบหน้าผิดรูปที่อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนามและลาวทุกปี. เหล่าเยาวชนที่ถูกเรียกว่าปากเพดานโหว่เนื่องจากการพิการที่มีมาตั้งแต่กำเนิด ได้รับความเจ็บปวดจากการโดนล้อและสายตาที่เย็นชาจากผู้คนด้วยความอคติ ดร.ฮยอนวอนซอกได้ช่วยเยาวชนเหล่านี้ได้รับใบหน้าใหม่พร้อมกับมอบรอยยิ้มและความหวังให้แก่เด็กเยาวชนเหล่านี้ด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา.

09. ศูนย์ค้นคว้าวิจัย Happy Face

“ศูย์ค้นคว้าวิจัย Happy Face” ของไอดีนั้นพยายามที่จะมอบใบหน้าที่มีความสุขให้แก่คนไข้ทุกคนที่เลือกไอดี ด้วยการพัฒนาวิธีการผ่าตัดในแต่ละยุคและด้วยเทคนิคที่ทันสมัย.


พัฒนาเทคนิคใหม่อย่างต่อเนื่อง ศูนย์ค้นคว้าวิจัย Happy Face

การผ่าตัดขากรรไกรที่ปกติจะมีแค่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ที่โรงพยาบาลไอดีมีการดำเนินการผ่าตัดชนิดนี้ขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน จึงมีการจัดตั้งศูนย์ค้นคว้าวิจัยแฮปปี้เฟสเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่คนไข้ทุกคน.

ศูนย์ค้นคว้าวิจัยแฮปปี้เฟสนั้น เป็นการรวมตัวของการผ่าตัดและประสบการณ์ในการผ่าตัดจริงของแผนกศัลยกรรมพลาสติกไอดี ด้วยเทคนิคสมัยใหม่และการพัฒนาของวิธีการผ่าตัดทุกยุคสมัย ผ่านการเผยแพร่ในครั้งนี้ทำให้ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีอำนาจด้านการรักษาพยาบาลเป็นที่รู้จักระดับโลก.

ปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยของศูนย์ค้นคว้าวิจัย Happy Face

ไม่ใช่แค่ใบหน้าที่สวยงาม แต่เป็นการค้นคว้าวิจัยการผ่าตัดเพื่อ “ความสุขของคนไข้”
เหตุผลที่คนไข้เข้ารับการผ่าตัดมีอย่างหลากหลาย. หนึ่งในเหตุผลโดยทั่วไปที่มากที่สุดคือ “เพื่อที่จะสวยขึ้น” อย่างแน่นอน. แต่ว่าที่ไอดีนั้นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ความงดงามแต่เพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่สูงให้แก่คนไข้ไปจนถึงการรักษาถึงจิตใจของคนไข้ ค้นคว้าวิจัยอย่างแข็งขันด้วยหัวใจที่ต้องการทำให้คนไข้มีความสุขมากยิ่งขึ้น.

พัฒนาค้นคว้าวิจัยวิธีการผ่าตัดที่คำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของคนไข้

ผลของการผ่าตัดนั้นอาจใกล้เคียงกันแต่ที่ไอดีนั้นเพื่อการผ่าตัดมีขั้ตอนทั้งหมดเพื่อการผ่าตัด ได้ทำการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกของคนไข้. การผ่าตัดขากรรไกรโนไทน์, การตัดต่อรูปตัวที,CASS และสแกนภาพ3มิติ ที่กล่าวมานั้น เป็นผลสำเร็จของการพัฒนาค้นคว้าวิจัยของศูนย์นั่นเอง.