• HOME
  • ศัลยกรรมทรวงอก-เสริมหน้
  • ศัลยกรรมทรวงอก หลังคลอดบุตร

ศัลยกรรมทรวงอก หลังคลอดบุตร

ศัลยกรรมทรวงอก
หลังคลอดบุตร

กลับคืนสู่หน้าอกที่มี ความกระชับ, มีวอลลุ่ม และทรงสวย!
โปรเจคฟื้นฟูสภาพหน้าอกที่หย่อนคล้อย

การศัลยกรรมทรวงอกหลังคลอดบุตรคือ?

breast-augmentation-after-delivery

การศัลยกรรมทรวงอกหลังคลอดบุตรของไอดีนั้น เป็นวิธีการผ่าตัดที่แตกต่างจากการศัลยกรรมทรวงอกทั่วไป เป็นการศัลยกรรมทรวงอกที่ช่วยในการแก้ไข เนื้อเยื่อที่หย่อนคล้อยกับความกระชับของผิวที่ลดลง สู่หน้าอกที่กระชับดังเดิม ทำการยกกระชับทรวงอกที่หย่อนคล้อยอย่างได้ผลด้วยการยกกระชับกล้ามเนื้อทรวงอกที่หย่อนคล้อย และทำการแก้ไขจากต้นเหตุของอาการหย่อนคล้อย ด้วยไอดีดูโอ้แพลน 2 ทำให้ทรวงอกกลับคืนสู่ความเต่งตึงและกลมมนอย่างเป็นธรรมชาติ

วิธีการผ่าตัด. 1

Breast lifting with Dual Plane Method

breast-lifting-with-dual-plane-method
ด้านบนซิลิโคน ใส่ใต้กล้ามเนื้อทรวงอก!

ตัวซิลิโคนทำการเกาะติดกับกล้ามเนื้อหน้าอก ทำการยกกระชับกล้ามเนื้อไปด้วยกัน แม้กระทั่งเนื้อเยื่อต่อมน้ำนม, ไขมันหน้าอก ดึงกระชับพร้อมกัน!

ด้านล่างของซิลิโคนใส่ใต้เนื้อเยื่อต่อมน้ำนม!

ไม่มีการดึงกล้ามเนื้อลงด้านล่าง จึงไม่เกิดอาการหย่อนยาน

วิธีการผ่าตัด. 2

แก้ไขอย่างตรงจุดต้นเหตุของความหย่อนคล้อยด้วยการกรีดใต้ราวนม

แก้ไขโครงสร้างต่อมน้ำนมที่หย่อนยาน
ทำการกำจัดเซลล์ไขมันส่วนเกิน
แก้ไขทรงทรวงอกที่สูญเสียความกระชับ
แก้ไขทรงทรวงอกที่สูญเสียความกระชับฟื้นฟูสู่ความมีวอลลุ่มอย่างพึงพอใจ

ข้อดีของการศัลยกรรมทรวงอกหลังจาการคลอดบุตร

1. ด้วยวิธีการผ่าตัด ไอดีดูโอ้แพลน 2 ที่อัพเกรดจากดูโอ้แพลน 1
ยกกระชับทรวงอกที่หย่อนคล้อย เพิ่มความกระชับมากยิ่งขึ้น

benefits-of-breast-augmentation-after-delivery

2. ทำการวิเคาะห์อย่างละเอียดแม้แต่ระดับความเอียงของทรวงอก
แก้ไขความหย่อนคล้อยอย่างแน่นอน แก้ไขไปจนถึงส่วนทรวงอกด้านบนที่แฟ่บ

benefits-of-breast-augmentation-upper-breast-slope-solving-sagginess

ข้อดีของการศัลยกรรมทรวงอกหลังคลอดบุตร

01 ทำการแก้ไขอย่างหลากหลาย กลับคืนสู่ทรงทรวงอกที่เคยสวยงามก่อนการคลอดบุตร

02 ความรู้สึกสัมผัสที่เป็นธรรมชาติเหมือนดั่งหน้าอกจริง

03 ด้วยการเย็บที่แม่นยำ อัตราการเกิดความไม่สมดุลลดลง

04 อัตราการเกิดผังพืดน้อยลงมาก

05 แทบไม่มีแผลเป็นหรืออาการปวด

รายละเอียดการผ่าตัด

time
เวลาผ่าตัด

1 ชั่วโมง

syringe
วิธีวางยาชา

ยาสลบ

hospital
นอนโรงพยาบาล

ไม่มี

scissors
ตัดไหม

หลังจากการผ่าตัดประมาณ 5-7 วัน

calendar
ระยะพักฟื้น

หลังจากการผ่าตัด 3-4 วัน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด.

รูปภาพ Before & After