photo of before
photo of mobile

พลิกชีวิตคุณครูสอนดนตรีที่ไม่เคยเจอความรักที่แท้จริง!

สาวคางยื่น “ ภา สุภา แดนดงยิ่ง”
photo of guest
photo of after
photo of before
photo of mobile

เปลี่ยนโฉมครูภาษาอังกฤษที่พูดไม่ชัดเพราะกรามเบี้ยว!

สาวหน้าเบี้ยว “ กวาง สุธินี คงเดิม”
photo of guest
photo of after
photo of before
photo of mobile

เปลี่ยนสาวหน้าโหนกให้สวยหวานยิ่งขึ้น!

สาวโดนล้อหน้ากระเทย “ ตุ๊กตา พรพนา นิ่มใหม่ ”
photo of guest
photo of after
photo of before
photo of mobile

เมื่อสาวหน้าเบี้ยวคางยื่นเปลี่ยนเป็นคนละคน!

สาวหน้าเบี้ยวที่ต้องทนทุกข์ “ ต๊อกแต๊ก พัชราภรณ์ ไสยะวงษา ”
photo of guest
photo of after
photo of before
photo of mobile

เปลี่ยนคุณพ่อให้กลายเป็นชายหนุ่มอีกครั้ง!

คุณพ่อหนุ่มหน้าผิดรูป “ เจษ เจษฎา แกนเปะ ”
photo of guest
photo of after
photo of before
photo of mobile

เณรมิตสาวหน้าเหลี่ยมให้เป็นสาวมั่นสุดเซ็กซี่!

สาวหน้าเหลี่ยม “ เณ ทิฆัมพร พงษ์สุวรรณ ”
photo of guest
photo of after
photo of before
photo of mobile

เปลี่ยมโฉมสาวที่มีโรคร้ายบดบังความสวย!

สาวที่โดนล้ออิหน้าผี “ เอฟ วลีรัตน์ คมอนาเขต ”
photo of guest
photo of after
photo of before
photo of mobile

สาวที่ประสบอุบัติจนทำให้หน้าพัง!

สาวหน้ามีรอยแผล “ มิ้น กีรติ ยิ้มปราง ”
photo of guest
photo of after
photo of before
photo of mobile

สาวชีวิตรันทนกับใบหน้าที่ผิดปกติ!

สาวหน้าเบี้ยวคางยื่น “ ต้นว่าน ระพีพัฒน์ ประทุมทอง ”
photo of guest
photo of after
photo of before
photo of mobile

เธอชอบถูกเพื่อนล้อว่าแก้วหน้าม้า!

สาวฟันเหยิน“ ฝ้าย ปารเมศ คล้ายสอน ”
photo of guest
photo of after
photo of before
photo of mobile

ความสวยที่แลกมากลับความเจ็บปวด!

สาวฟันไม่สบกัน “ ปุ๋ย วนิดา อันทะคำพู ”
photo of guest
photo of after