• HOME
 • ศัลยกรรมตา
 • ตาสองชั้น: เซเว่นล็อค

ตาสองชั้น: เซเว่นล็อค

ตาสองชั้น : เซเว่นล็อค

เกาะติดแบบรรรมชาติ

วิธีการผ่าตัด เซเว่นล็อคคือ?

วิธีการเย็บโดยใช้ด้ายเย็บในการสร้างเส้นตาสองชั้น เนื่องจากเป็นการผ่าตัดโดยไม่มีการกรีดที่เปลือกตา บาดแผลหรืออาการบวมค่อนข้างน้อยลง เป็นข้อดีที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด แต่ข้อเสียคือค่อนข้างที่จะหลุดง่ายหรือผิวหนังติดเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเก็บข้อดีไว้และทำการพัฒนาข้อเสีย ที่ไอดีเราคิดค้น

วิธี “เย็บแบบเซเว่นล็อค” เป็นวิธีที่แตกต่างจากการเย็บโดยทั่วไปคือทำการเย็บเป็นจุด7จุดด้วยกันจึงทำให้เส้นตาสองชั้นไม่มีการหลุดอย่างแน่นอน

ข้อดีของวิธีเย็บเซเว่นล็อค

วิธีเย็บแบบเซเว่นล็อคนั้นข้ามข้อจำกัดของการเย็บแบบทั่วไป
วิธีเย็บแบบทั่วไป
เนื่องจากเป็นการทำเส้นตาสองชั้นด้วยทำการสร้างร่องในการเย็บประมาณ 3-4 ปม จึงทำให้หลุดได้ง่าย
จึงทำให้เส้นตาสองชั้นดูเลือนลางไม่คมชัด

seven-lock-non-incisional-traditional-method
วิธีเย็บ เซเว่นล็อค

เป็นการทำเส้นตาสองชั้นด้วยการเจาะวางจุด 7 จุดหลังจากนั้นจึงทำปมจึงทำให้เส้นตาสองชั้นไม่มีการคลายตัว

ถ้านำมาเปรียบเทียบกับวิธีเย็บโดยทั่วไปแล้วการทำวิธีเย็บเซเว่นล็อคจะมีความแข็งแรงมากกว่า เส้นตาสองชั้นคมชัดตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตา

seven-lock-non-incisional-method

ข้อดีของวิธีเย็บ เซเว่นล็อค

 1. ไม่หลุดเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าใด
 2. เป็นเพราะแส้นตาสองชั้นที่คมชัดทำให้ดวงตาดูโตและคมมากยิ่งขึ้น
 3. เป็นธรรมชาติดูเหมือนไม่ได้ผ่าตัด
 4. การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อน้อยทำให้อาการบวมน้อยลง และพักฟื้นได้เร็วยิ่งขึ้น

ลายเส้น เกาะติดตามธรรมชาติคือ?

ลายเส้น เกาะติดตามธรรมชาติคือ การผ่าตัดที่ข้ามข้อจำกัดของของวิธีการเย็บแบบทั่วไปที่ใช้วิธีสร้างปม 3-4 ปม เพื่อการทำเส้นตาสองชั้น เป็นวิธีการผ่าตัดโดยใช้วิธีเดียวกับวิธีการเย็บแบบ เซเว่นล็อค ที่สร้างจุด 7 จุดเพื่อการทำตาสองชั้นและเพิ่มวิธีการโยงใยการเกาะติดตามธรรมชิตด้วยตนเอง
เก็บข้อดีของการเย็บแบบเซเว่นล็อคและไม่ใช้ด้ายในการผูกติดจนแน่นเกินไปแต่ใช้วิธีการให้เกะติดตามธรรมชาติ ความเสี่ยงที่จะทำให้การหลุดของเส้นตาสองชั้นลดลง มอบเส้นตาสองชั้นที่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนดั่งตาของท่านเอง

seven-lock-non-incisional-natural-line-adhesion-method

เทคนิคสำคัญลายเส้นเกาะติดตามธรรมชาติ

เทคนิค 1
เกาะติดตามธรรมชาติ

ทำการเย็บช่องต่อช่องทางด้านในเปลือกตาจากการสร้างจุดของเซเว่นล็อค เชื่อมโยงการเกาะติดตามธรรมชาติ ทำให้เส้นตาสองชั้นคมชัดอย่างสมบูรณ์แบบ


 • ไม่ใช่การทำยึดติดอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นการทำให้เส้นทางของด้ายมีการเกาะติดตามธรรมชาติขึ้นเป็นสองเท่า ทำให้โอกาสหลุดค่อนขเงต่ำ
 • เป็นการเชื่อมโยงการเกาะติดระหว่างผิวหนังใต้ดวงตากับช่องว่างระหว่างกล้ามเนื้อ ทำให้เมื่อมีการหลับตาและลืมตาดูเป็นธรรมชาติ
core-technology-of-natural-line-adhesion-method
เทคนิค 02
วิธีเย็บแบบเซเว่นล็อค

ไม่มีการกรีดเปลือกตาแต่ใช้การเจาะตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตาประมาณ 7จุดและสร้างปมในการเย็บเพื่อทำให้เป็นเส้นตาสองชั้น เมื่อเทียบกับวิธีเย็บแบบทั่วไปแล้ว วิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้เส้นตาสองชั้นมีความแข็งแรงมากที่สุด


 • Double eyelids tend to unwind since there are only 3~4 knots.
 • Double eyelids look weak and undefined.
seven-lock-non-incisional-method-7points

ข้อดีของ ลายเส้นเกาะติดแบบธรรมชาติ

 1. มีเส้นตาสองชั้นที่ดูเป็นธรรมชาติ
 2. เส้นตาสองชั้นไม่หลุดง่าย
 3. มีเส้นตาสองชั้นที่สวยงาม
 4. ไม่มีการกรีดเปลือกตาจึงมีรอยแผลที่น้อยมาก
 5. ระยะเวลาในการผ่าตัดสั้น และพักฟื้นได้อย่างรวดเร็ว

หนึ่ง. รุ่นที่ 2 ด้วยวิธีการ “ลายเส้น เกาะติดตามธรรมชาติ” สู่เส้นตาสองชั้นที่แข็งแรงและดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น

natural-line-adhesion-more-natural-eyelids
ทำการเย็บ ดำเนินการกาะติดตามธรรมชาติ
เฉพาะจุดเท่านั้น

วิธี

ทำการเย็บ ดำเนินการเกาะติดตามธรรมชาติที่ลาย
เล้นเท่านั้น
อาศัยปมเท่านั้น
→ การยึดเกาะของเส้นตาสองชั้นค่อนข้างอ่อน

ลายเส้น

ปม+การเกาะติดตามธรรมชาติ
→ การยึดเกาะของเส้นตาสองชั้นค่อนข้างแข็งแรง
เส้นสองตาอาจดูไม่ชัดเจนได้

ผลลัพท์

ด้วยการเชื่อมโยงการเกาะติดตามธรรมชาติ
ทำให้เส้นตาสองชั้นมีความเป็นธรรมชาติและ
ชัดเจน

สอง. ด้วยวิธีเย็บแบบเซเว่นล็อค+ ลายเส้น เกาะติดตามธรรมชาติ ความแน่นหนาทั้งสองชนิด ไม่ต้องกังวลในคลายตัว แม้แต่ผ่าตัดซ้ำก็ OK

ทำการแก้ไขข้อเสียของวิธีการเย็บแบบทั่วไป ใช้วิธีการเย็บแบบเซเว่นล็อคในครั้งที่ 1 สำหรับลายเส้นในครั้งที่สองนั้นจะใช้วิธีเชื่อมโยงการเกาะติดตามธรรมชาติ ทำให้แรงในการยึดติดเป็นสองเท่าเพื่อไม่ให้ลายเส้นคลายตัวได้ง่าย ทำให้โอกาสในการคลายตัวลงลดอย่างชัดเจน
ในกรณีที่มีการคลายตัวของการผ่าตัดรอบที่1ในการเย็บ ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปทำการผ่าตัดด้วยวิธีการกรีด แต่ว่าสามารถแก้ไขในส่วนนี้ให้แข็งแรงขึ้นได้ จึงใช้วิธีการผ่าตัดลายเส้นเกาะติดตามธรรมชาติในการแก้ไขได้เช่นเดียวกัน

วิธีเย็บแบบทั่วไป

เมื่อปมคลายตัวเพียงแค่หนึ่งปมทำให้ลายเส้นคลายตัวทั้งหมด

วิธีเย็บแบบเซเว่นล็อค

ทำการเจาะ 7 จุดและทำการสร้างปม ทำให้ลายเส้นตาสองชั้นมีความแข็งแรงขึ้น

ลายเส้น เกาะติดตามธรรมชาติ

ด้วยวิธีเย็บแบบเซเว่นล็อค + ลายเส้นเกาะติดตามธรรมชาติ ป้องกันการคลายตัวเป็นสองเท่า

สาม. ได้ลายเส้นตาสองชั้นตามที่ต้องการ

ไม่ยึดติดเพียงแต่ด้ายอย่างเดียว ทำให้สามารถสร้างลายเส้นที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็น อินไลน์, อินเอ้าท์ไลน์ หรือ เอ้าท์ไลน์ เป็นต้น

สี่. ใช้วิธีเดียวกับการเย็บไม่มีการกรีด การพักฟื้นที่รวดเร็ว

ไม่การกรีดทำให้เนื้อเยื่อได้รับความเสียหายน้อยลง บาดแผลน้อยลง และอาการบวมน้อยลงเช่นเยวกัน ทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทันที

ห้า. รับผิดชอบโดยแพทย์ศัลยกรรมตาที่มีความเชี่ยวชาญมานาน

ด้วยการรับผิดชอบโดยแพทย์ศัลยกรรมตาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มีผลดารผ่าตัดที่มากมาย ทำการคำนวนถึงความสมดุลของใบหน้าทั้งหมด และทำการดีไซน์ลายเส้นตาสองชั้นให้เข้าในแต่ละบุคคล

รายละเอียดการผ่าตัด

time
เวลาผ่าตัด

30 นาที

syringe
วิธีวางยาชา

ยานอนหลับทั่วไป

hospital
นอนโรงพยาบาล

ไม่มี

scissors
ตัดไหม

หลังผ่าตัด 7วัน

calendar
ระยะพักฟื้น

1 อาทิตย์

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด.

รูปภาพ Before & After