• HOME
 • แนะนำโรงพยาบาลไอดี
 • การตีพิมพ์ตำราวิชาการ

การตีพิมพ์ตำราวิชาการ

ตำราวิชาการด้านการผ่าตัดโครงหน้า
ตีพิมพ์ครั้งแรกของโลก

ตำราวิชาการด้านการผ่าตัดโครงหน้า
ทำไมไม่ทำตั้งแต่แรก?

หนังสือที่เกี่ยวกับการผ่าตัดโครงหน้าที่มีอยู่นั้นมีแค่หน้าสองหน้าเท่านั้นเอง
สาเหตุที่มีน้อยก็เพราะว่ามีแพทย์ที่สามารถผ่าตัดกระดูกใบหน้าน้อยมาก,
บวกกับมีเคสผ่าตัดโครงหน้าน้อย และแพทย์ก็ยังขาดประสบการณ์ในการผ่าตัดอีกด้วย

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เผยแพร่ตำราของการผ่าตัดโครงหน้า

 • ศูนย์ปฏิบัติการ
 • ประสบการณ์อันยาวนาน
 • มีเคสผ่าตัดมาก

ตำราของการผ่าตัดโครงหน้า 2017

Point5

 • ตำราของการผ่าตัดโครงหน้าสำหรับศัลยแพทย์
 • ตำราเกี่ยวกับการผ่าตัดโครงหน้าที่ตีพิมพ์ครั้งแรกของโลก
 • ตำรามืออาชีพที่ครอบคลุมทุกด้านของการผ่าตัดโครงหน้า
 • เผยแพร่โดย Springer ผู้จัดพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์รายใหญ่
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการสร้างศูนย์วิจัยโครงหน้าของโรงพยาบาลไอดี

โรงพยาบาล id ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

ตำราที่ศัลยแพทย์ได้ศึกษาเรียนรู้

ตำราภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่าตัดโครงหน้า
ความชำนาญและประสบการณ์ในหลาย ๆ กรณีที่สามารถเผยแพร่ได้

โรงพยาบาล id เป็นผู้เริ่มต้นอยู่เสมอ

ตีพิมพ์ครั้งแรกของโลกโดยโรงพยาบาลไอดี

Part 1

การนำเสนอทักษะพื้นฐาน, วิธีการผ่าตัด, กลไกการผ่าตัด

Part 2

การผ่าตัดขากรรไกรล่าง

Part 3

การผ่าตัดโหนกแก้ม

การต่อยอดตำราผ่าตัดที่มีอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดของโรงพยาบาลไอดี

 • การตีพิมพ์ตำราวิชาการเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าที่แรกของโลก
 • ประกอบด้วยเนื้อหาที่ควรรู้ขณะทำการผ่าตัด

โรงพยาบาล id ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เผยแพร่โดย Springer ผู้เผยแพร่ด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลก

 • ผู้จัดพิมพ์หนังสือวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / การแพทย์รายใหญ่ที่สุดของโลก (อันดับที่ 10 ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั่วโลกในปี 2017)
 • ถือหุ้น 55 บริษัท
 • การเผยแพร่และจัดจำหน่ายวารสารวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / การแพทย์ในประเทศจำนวน 40 เล่ม
 • ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขานักเขียนดีเด่น

การเผยแพร่ความรู้ในการผ่าตัดของโรงพยาบาลไอดี

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการสร้างศูนย์วิจัยโครงหน้าของโรงพยาบาลไอดี

ผู้บุกเบิกด้านกระดูกใบหน้า/ภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล โดยอาจารย์ Baek Longmin เข้าร่วม
มีแผนที่จะบริจาคตำราเกี่ยวกับการผ่าตัดโครงหน้าสำหรับศัลยแพทย์ให้แก่มหาวิทยาลัยแพทย์

หนังสือพิเศษที่แพทย์ต้องใช้ในการศึกษา

การเขียนตำราบุคลากรทางการแพทย์ด้านโครงหน้า

การศัลยกรรมคางของคนเอเชีย

 • การผ่าตัดลดความยาวและความกว้าง
 • วิธีการปรับปรุงความไม่สมมาตร
 • การเลื่อนกรามหน้าและการผ่าตัดให้เข้าที่
 • วิธีการทำงานโดยไม่ผิดปกติของเส้นประสาท
 • คางประเภทต่างๆ

ศัลยกรรมเสริมความงามของคนเอเชีย : หลักการและเทคนิค (Aesthetic Plastic Surgery in Asians : Principles & Techniques, CRC press)
บท 61: Aesthetic Osseous Genioplasty
ผู้เขียน: Park Sanghoon

การผ่าตัดโหนกแก้มคนเอเชีย

 • อัตราส่วนของโหนกแก้มที่สวยงาม
 • วิธีการเหลาโหนกแก้ม
 • วิธีการกรีดเพื่อทำการผ่าตัดโหนกแก้ม
 • การศึกษากรณีการผ่าตัดจริง ฯลฯ

ศัลยกรรมเสริมความงามของคนเอเชียตะวันออก (Aesthetic Plastic Surgery of the East Asian Face, Thieme)
บท: 19. Zygoma Reduction
ผู้เขียน: Park Sanghoon, Lee Jihyuck

การผ่าตัดขากรรไกรล่างของคนเอเชีย

 • วิธีการผ่าตัดเป็นรูปตัว T เพื่อปรับคางให้เล็กลง
 • การผ่าตัดขากรรไกรล่าง
 • วิธีการผ่าตัดโดยไม่ให้มีชั้น (กระดูกโครงหน้าไม่มีขั้นบันได)
 • การศึกษากรณีการผ่าตัดจริง ฯลฯ

ศัลยกรรมเสริมความงามของคนเอเชียตะวันออก(Aesthetic Plastic Surgery of the East Asian Face, Thieme)
บท 20. Mandible Reduction
ผู้เขียน: Park Sanghoon, Chung Seungil