• HOME
  • ศัลยกรรม โครงหน้า
  • การลดขนาดหน้าผาก Hair-Line

การลดขนาดหน้าผาก Hair-Line

การศัลยกรรมลดหน้าผาก แฮร์ไลน์

ไม่จาเป็นต้องปลูกผม เมื่อการแก้ไขขนาดหน้าผากที่กว้างเกินไป
ด้วยการลดขนาดพื้นที่บริเวณหน้าผากเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

การศัลยกรรมลดหน้าผากแฮร์ไลน์คือ?

ศัลยกรรมลดหน้าผากแฮร์ไลน์ของไอดีนั้น ไม่ใช่เป็นการลดแค่เพียงความยาวของหน้าผากเท่านั้น แต่เป็นวิธีการดีไซน์รูปแบบหน้าผากขึ้นใหม่ ให้เหมาะสมกับกระดูกโครงหน้าของแต่ละบุคคล เป็นการผ่าตัดลดหน้าผากที่เห็นผลไปจนถึงการแก้ไขแฮร์ไลน์ด้วย

ในกรณีผู้ที่มีลักษณะหน้าผากที่มีความยาวมีเนื้อที่มากกว่า 1/3 ของอัตราใบหน้าส่วนบน จุดโค้งของผมนั้นดูเหมือนมีผมน้อยหรือดูแหว่งเป็นรูปตัวเอ็ม และยังมีความไม่สมมาตร สามารถแก้ไขได้ด้วยการศัลยกรรมลดหน้าผาก

  • ทำการลดหน้าผากที่ยาวให้มีความยาวตามปกติประมาณ 5.5~6cm
id-hairline-forehead-reduction
hairline-forehead-reduction

ข้อดีของการศัลยกรรมลดหน้าผากแฮร์ไลน์

Point 1

ไม่มีความรู้สึกมีผมหนาหรือแข็ง

hairline-forehead-reduction-point1-stiff-hair
เหตุผล

ในกรณีทำการฟื้นฟูสภาพหน้าผากด้วยการปลูกผม สามารถทำการแก้ไขแฮร์ไลน์ได้โดยปราศจากรอยกรีด แต่ว่าผมที่ใช้ในการปลูกนั้นคือผมจากท้ายทอย ความหนาของผมมีความแตกต่างกัน.

อธิบายรายละเอียด

ความหนาของผมด้านหน้า : ค่อนข้างบางมากตามมาตรฐานขนอ่อนหรือไรผม
ความหนาของผมด้านหลัง : ตามลำดับเส้นผมความหนาของผมค่อนข้างหนาและแข็ง

hairline-forehead-reduction-point1-1-thickness-hair Card image cap
Point 2

ไม่จำเป็นต้องปกปิดหน้าผากภายในระยะเวลา 4 เดือน ช่วงเวลาที่ผมด้านหน้าขึ้น!

hairline-forehead-reduction-point2-cover-forehead
หลังปลูกถ่าย 10วัน
hairline-forehead-reduction-point2-2-growth-hair
หลังปลูกถ่าย 2เดือน
เหตุผล

ถ้าหากต้องการแก้ไขแฮร์ไลน์ด้วยการปลูกผมแล้วละก็ จำเป็นต้องใช้เวลาในการปลูกผมให้ผมขึ้น ตามปกติประมาณ 2 เซ็นต่อ 1เดือน. แม้กระทั่งเส้นผมต้องมี “เวลาการเติบโต”ด้วยเช่นเดียวกัน.

อธิบายรายละเอียด
  • ถ้าหากเลี้ยงระดับผมหน้าม้า ประมาณ 4เดือน (ระดับผมบ็อบประมาณ 1 ปี)
  • แบบการเจริญเติบโตของเส้นผม : ช่วงเติบโต – ช่วงหยุดการเติบโต – ช่วงชะงัก - ช่วงหยุดชะงักอย่างต่อเนื่อง

การศัลยกรรมลดหน้าผากแฮร์ไลน์ไอดีนั้น หลังผ่าตัดประมาณ 2 เดือน สามารถเกล้าผมได้

Point 3

การกรีดยาว ประมาณ 20 เซ็นติเมตร ด้านหลังศีรษะ /การปลูกถ่าย ไม่มีแผลเป็นขนาดใหญ่!

hairline-forehead-reduction-normally
แบบกรีด
hairline-forehead-reduction-transplanting-hair
แบบไม่กรีด
เหตุผล

ในกรณีทำการปลูกถ่ายผม ทำการปลูกถ่ายเส้นผมจากทางด้านหลังของศีรษะ ด้วยวิธีการกรีดหรือไม่กรีด ทำการปลูกถ่ายแฮร์ไลน์ที่ว่างตรงหน้าผาก

อธิบายรายละเอียด
  • แบบกรีด : แนวนอน 20cm, แนวตั้ง 2-3cm ของหนังศีรษะกับเส้นผมนำออกมา
  • แบบไม่กรีด : แนวนอน 20cm, แนวตั้ง 5-6cm นำเส้นผมในพื้นที่นั้นมาใช้

การศัลยกรรมลดหน้าผากแฮร์ไลน์ไอดีนั้น ไม่มีการนำเอาเส้นผมกับหนังศีรษะมาใช้ จึงไม่มีบาดแผล

Point 4

ดีไซน์แฮร์ไลน์ที่เหมาะกับรูปหน้าในแต่ละบุคคล!

hairline-forehead-reduction-face-shape
ดีไซน์ตามรูปหน้าไม่ใช่หน้าผาก
เหตุผล

การปลูกถ่ายผมนั้น เป็นการเติมช่องว่างด้วยเส้นผม แต่ว่าเส้นผมมีความหนาและแข็งกระด้างทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ. ศัลยกรรมลดหน้าผากแฮร์ไลน์นั้น ไม่ใช่วิธีปลูกถ่ายเส้นผม แต่เป็นการทำให้หน้าผากเหมาะสมกับรูปหน้าในแต่ละคนอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงามอย่างสมบูรณ์แบบ.

อธิบายรายละเอียด
  • รูปหน้ายาว : ความกลมน้อย แก้ไขแฮร์ไลน์ด้วยความกลมแบบเส้นตรง
  • รูปหน้ากลม : แก้ไขแฮร์ไลน์ด้วยเส้นที่มีความโค้งมน รูปแบบเส้นเอียง
  • รูปหน้าเหลี่ยม : แก้ไขแฮร์ไลน์ด้วยเส้นโค้งที่มีความลึก รูปแบบขนมเปียกปูน

การศัลยกรรมลดหน้าผากแฮร์ไลน์ไอดีนั้น เป็นการลดหน้าผากที่เหมาะกับกระดูกโครงหน้าทุกรูปแบบ

ข้อดีของการลดหน้าผากแฮร์ไลน์

ด้วยการกรีดเป็นเส้นหยัก รากผมไม่เสียหายและไม่มีแผลเป็น!
hairline-forehead-reduction-no-damage

ทำการหลีกเลี่ยงรากผมบนหนังศีรษะ กรีดด้วยลายเส้นแบบคลื่นน้ำ แม้แต่รอยแผลที่เข้มก็หายไปเช่นเดียวกัน.

ด้วยการยึดแบบ Dual side แฮร์ไลน์ไม่มีการเคลื่อนที่!
hairline-forehead-reduction-holding-for-immovable-hairline

ใช้เอ็นโดรไทน์ในการแก้ไขแฮร์ไลน์บนหน้าผากที่มีช่องว่างเป็นรูปตัว M และมีประสิทธิภาพในการลดขนาดหน้าผากอย่างเห็นผล.

ด้วยการกรีดที่ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลอาการผลร่วง!
hairline-forehead-reduction-safe-extraction

ไม่ต้องกังวลกับอาการผมร่วงเนื่องจากหนังศีรษะได้รับความเสียหาย ทำการกรีดอย่างลึกใต้รากผมกับการใช้การส่องกล้องภายใน.

รายละเอียดการผ่าตัด

time
เวลาผ่าตัด

1 ชั่วโมง 20 นาที

syringe
วิธีวางยาชา

ยานอนหลับ

hospital
นอนโรงพยาบาล

ไม่มี (หลังผ่าตัด 2-3 วัน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ)

scissors
ตัดไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 1 อาทิตย์

calendar
ระยะพักฟื้น

หลังผ่าตัด 2-3วัน สามารถใช้

※ Alert: สามารถทำการดัดผมหรือย้อมสีผมได้ หลังผ่าตัด 1 เดือนเป็นต้นไป

รูปภาพ Before & After