• HOME
  • ขากรรไกร
  • ศัลยกรรมขากรรไกร ไอดี

ศัลยกรรมขากรรไกร ไอดี

ศัลยกรรมขากกรไกร ไอดี

นำทางวิวัฒนาการ
ของเทคนิคทางการแพทย์ ขากรรไกร ในประเทศ

ผ่าตัดขากรรไกรคือ?

ในคำศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า “ผ่าตัดแก้ไขขากรรไกร” หรือ “ผ่าตัดแก้ไขกราม” เป็นการผ่าตัดขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง จึงเรียกว่าการผ่าตัดขากรรไกรนั่นเอง. คางยาวงอ, ความไม่สมมาตรของกระดูกใบหน้า เมื่อมีตำแหน่งหรือสมรรถภาพของการใช้งานไม่ปกติ ทำการตัดกระดูกขากรรไกรบนและล่างทำการผ่าตัดให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นปกติ ไม่เพียงแต่ทำให้การเคี้ยวมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แต่เป็นการผ่าตัดที่ช่วยแก้ไขรูปร่างหน้าตาได้อย่างเป็นเลิศอีกด้วย.

orthognathic-surgery

มีความสนใจและความต้องการต่อการผ่าตัดขากรรไกรเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นเราทำการพัฒนาเทคนิคด้านการแพทย์อย่างรวดเร็วที่ผ่านมา.

orthognathic-surgery-medical-technology

เพื่อการรักษาการผิดรูปของขากรรไกรที่รุนแรง จากการผ่าตัดขากรรไกรที่เคยมีกระยะการรักษาที่ใช้เวลานานกับขั้นตอนการพักฟื้นที่ค่อนข้างลำบาก แต่ในปัจจุบันเราคำนึงถึงความสบายของคนไข้ พร้อมกับได้ผลลัพท์ในการผ่าตัดที่ปลอดภัยพัฒนาอย่างงต่อเนื่องด้วยการผ่าตัดที่ทำให้รูปหน้างดงามอย่างสมบรูณ์แบบและในด้านความงามเช่นเดียวกัน.

orthognathic-surgery-in-korea

ประวัติศาสตร์อของการผ่าตัดขากรรไกรในปัจจุบัน โรงพยาบาลศัลยกรรม ไอดี

ประวัติศาสตร์ของการผ่าตัดขากรรไกรในปัจจุปันนั้น ได้เริ่มต้นขึ้นที่โรงพยาบาลศัลยกรรมพลาสติดไอดี.

modern-orthognathic-surgery-id-hospital

เพื่อการผ่าตัดขากรรไกร ตั้งแต่การก่อตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทาง การผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน ไปจนถึงการนำการผ่าตัดขากรรไกรแบบโนไทน์มาใช้ ศูนย์กลางเทคนิคด้านการแพทย์ของการผ่าตัดขากรรไกรภายในประเทศกับสร้างการพัฒนาสภาพแวดล้อมคือ โรงพยาบาลศัลยกรรมพลาสติกไอดีนั่นเอง.

orthognathic-surgery-simulation-program

และยังมีการนำโปรแกรมการผ่าตัดขากรรไกรแบบสมมุติมาใช้ และยังมีการจดสิทธิบัตรเทคนิคการสแกนสามมิติของโมเดลฟัน เป็นต้น ความพยายามที่ไม่มีที่สิ้นสุดยังคงดำเนินต่อไปเพื่อการผ่าตัดที่ปราณีตมากยิ่งขึ้น.

orthognathic-surgery-in-korea-id-hospital

การที่มีการผ่าตัดขากรรไกรนั้น ความมั่นใจของโรงพยาบาลไอดีที่พูดได้ว่าเป็นความสามารถปกติทั่วไปภายในประเทศเกาหลี จึงทำการเปิด “การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ การแก้ไขขากรรไกร ผ่าตัดก่อนการจัดฟัน นานาชาติ” ขึ้น ทำการเผยแพร่ความชำนาญในการผ่าตัดขากรรไกรอยู่ทุกวันนี้.

รายละเอียดการผ่าตัด

time
เวลาผ่าตัด

2 ชั่วโมง 30 นาที

syringe
วิธีวางยาชา

ยาสลบ

hospital
นอนโรงพยาบาล

2 วัน

scissors
ตัดไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 14 วัน

calendar
ระยะพักฟื้น

หลังผ่าตัดประมาณ 2 อาทิตย์ถึง 1 เดือน

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด.

รูปภาพ Before & After