• HOME
 • เครื่องสำอาง
 • ประวัติของแบรนด์

ประวัติของแบรนด์

ประวัติของแบรนด์

เส้นทางการเดินทางของ ไอดี เฮลส์แคร์กรุ๊ป กับความรู้ทางเทคนิค
ที่แก้ไขความกังวลของคนกว่า 60,000คน

ประวัติของแบรนด

ไอดี พลาคอสเมติคนั้น สร้างขึ้นมาเพื่อทำการดูแลผิวที่บอบบางไปจนถึงการกระชับผิวหน้าได้อย่างงดงามของท่าน.
ผู้อำนวยการ ปาร์คซังฮุน ผู้ก่อตั้งไอดี ด้วยพื้นฐานความรู้ทางเทคนิคอันยอดเยี่ยมกับประสบการณ์มากกว่า
18ปี ที่ทำแก้ไขความกังวลของคนกว่า 60,000คน จึงทำให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น และกำลังเป็นมิติใหม่ของเครื่องสำอางในปัจจุบันนี้.

2017

 • กำเนิดร้านค้าที่ห้างนอร์ดสตรอม ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เปิดร้านค้าที่ห้างซักซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เข้าสู่ประเทศจีน (CJ IMC)
 • เข้าสู่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย, มาเลเซีย) (CJ IMC)
 • อื่นๆ (อังกฤษ, ตุรกี, เวียดนาม, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์) ตกลงทำสัญญา

2016

 • เปิดตัวอย่างเป็นทางการของ ประเภท เดอมาสติ๊ก ชิคา
 • ปิดตัวอย่างเป็นทางการ เฟสฟิต
 • ยื่นคำร้องขอสิทธิบัตร ส่วนประกอบเครื่องสำอาง id-SIV.FIT
 • ยื่นคำร้องขอสิทธิบัตร ส่วนประกอบเครื่องสำอาง id-AST:312
 • เริ่มทำธุรกิจกับ ซูหนิงกรุ๊ป ด้านการแพทย์และเครื่องสำอาง ประเทศจีน

2015

 • เปิดตัวอย่างเป็นทางการของ ประเภท เดอมาสติ๊ก
 • เปิดตัวอย่างเป็นทางการของ ประเภท สกินออเดอไวส์
 • ค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตเครื่องสำอางประเภท id-SIV.FIT
 • ค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตเครื่องสำอางประเภท id-AST:312

2014

 • เปิดตัวอย่างเป็นทางการของ ประเภท ไอดี พลาคอสเมติค RAC
 • เปิดตัวเครื่องสำอางที่ใช้ส่วนผสมที่หลากหลายในผลิตภัณฑ์เครื่อ งสำอาง

2013

 • พัฒนาส่วนผสมที่หลากหลายประเภทเครื่องสำอางที่ลดอาการบวม(RAC complex)
 • พัฒนาส่วนผสมที่หลากหลายประเภทเครื่องสำอางกระชับผิว(VLC complex)

2009

 • ค้นคว้าวิจัยพัฒนาส่วนผสมที่หลากหลายประเภทเ ครื่องสำอางกระชับผิว

2008

 • ค้นคว้าวิจัยพัฒนาส่วนประกอบที่หลากหลายประเภทเครื่องสำอา งที่ลดอาการบวม
 • เริ่มต้นแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางของการดูแลใบหน้า