• HOME
 • แนะนำโรงพยาบาลไอดี
 • รับรองจากประเทศเกาหลี

รับรองจากประเทศเกาหลี

โรงพยาบาลศัลยกรรมที่แรกที่ผ่านการรับรอง

โรงพยาบาลที่รับรองโดยกรมอนามัย

การรับรองโดยกรมอนามัย

สะอาดปลอดเชื้อ

การดูแลอย่างละเอียด

ดูแลสุขอนามัยอย่างดี

แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ระบบตรวจร่างกายครบวงจรผ่านการรับรอง

การร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

การบริการ

โรงพยาบาลศัลยกรรมที่แรกของเกาหลี ที่ได้รับการรับรองสถานพยาบาลจากกรมอนามัย

(ส่วนหนึ่งในข่าว “เศรษฐกิจรายวัน”) โรงพยาบาลไอดี ได้เตรียมความพร้อมอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2014 เพื่อผ่านการรับรองจากทางกระทรวงสาธารณสุขเกาหลี
หลังจากนั้นสองปี ในวันที่ 16-19 ปี 2016 ทางทีมตรวจสอบได้มาเยี่ยมชมและตรวจมาตรฐานที่โรงพยาบาลไอดีเป็นเวลา 4 วัน ต่อมาโรงพยาบาลไอดีได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งสามารถใช้ตรารับรองได้ถึงพฤศจิกายน ปี 2020

ตามรายงานการประเมินผลของทีมวิจัย
โรงพยาบาลไอดีได้รับการประเมินในระดับสูงเพราะพร้อมไปด้วยระบบความปลอดภัยของคนไข้ ความแตกต่างในการบริการ และคุณภาพการรักษาที่ได้รับความพึงพอใจในระดับสูง

โรงพยาบาลไอดีได้รับการประเมินค่าในระดับสูงเพราะพร้อมไปด้วยระบบความปลอดภัยของคนไข้ ความแตกต่างในการบริการ และคุณภาพการรักษาที่ได้รับความพึงพอใจในระดับสูง
1.ระบบความร่วมมือ 2.ระบบความปลอดภัย เช่น ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐารการป้องกันการติดเชื้อระดับโลก 3.ริเริ่มการตรวจร่างกายแบบครบวงจรภายใต้การดูแลของอายุรแพทย์เป็นแห่งแรกในประเทศเกาหลี 4.ให้ความสำคัญกับโปรแกรมการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดแบบพิเศษ 5.เผยแพร่วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการสถานประกอบการในลักษณะโรงพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานประจำราว 500 คน ซึ่งแตกต่างจากคลินิกศัลกรรมทั่วไป

จากผลการสำรวจความน่าพึงพอใจระบุว่ามีการให้บริการอย่างกระตือรือร้นซึ่งเป็นผลดีต่อคนไข้ทำให้เกิดความน่าประทับใจเป็นอย่างมาก

ระยะเวลาที่ยาวนาน ความมุ่งมั่นที่ยาวนาน ประสบการณ์ที่ยาวนาน

ผลสำเร็จผ่านการรับรองจากกรมอนามัยเกาหลี วันที่ 4 พฤศจิกายน
ด้วยการบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงจึงทำให้เราประสบความสำเร็จ

ไม่ว่ามือหรือเท้าจะสัมผัสตรงไหน
จะต้องสะอาดปลอดเชื้อที่สุด

การผ่าตัดในสภาพแวดล้อมที่สะอาดมาก
โดยการป้องกันการแทรกซึมของไวรัสและแบคทีเรีย
เรามุ่งมั่นในการจัดการอัตราการอักเสบและติดเชื้อให้เป็น 0%

 • ระบบป้องกันเชื้อแบคทีเรียและระบบกรอง HEPA สะอาด ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 20 ห้อง
 • ห้ามบุคคลภายนอกเข้าห้องผ่าตัดและผู้เข้ารับการผ่าตัดจะต้องผ่านระบบเป่าลมปลอดเชื้อเพื่อป้องกันมลพิษ

โรงพยาบาลไอดีมีระบบการจัดการอากาศในห้องผ่าตัดหรือไม่?

“ใช่ค่ะ เรามีระบบป้องกันการติดชื้อในห้องผ่าตัดให้เป็น 0%”

 • โรงพยาบาลไอดีนั้น
  • ป้องกันอากาศภายนอกและการแทรกซึมของแบคทีเรียเพื่อการผ่าตัดที่ปลอดภัย
  • ระบบห้องเป่าลมทำความสะอาดแบบปลอดเชื้อ ป้องกันฝุ่นละออง
  • โรงพยาบาลฝึกและปฏิบัติตามกฎห้องปฏิบัติการและกฎความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
 • มลพิษทางอากาศ
  • ไม่เปิดประตูห้องผ่าตัดหลายครั้ง เพราะอาจยิ่งทำให้เพิ่มมลพิษทางอากาศ
  • ระวังอนุภาคฝุ่นละอองยิ่งขนาดเล็ก ยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้น
  • กฎระเบียบขององค์การอนามัยโลก (WHO) ฝุ่นละอองมีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นสารก่อมะเร็ง

ดูแลความคาดหวังของคนไข้
แม้ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตาม

ทุกมุมที่ผู้ป่วยสัมผัสขณะที่ทำการรักษาอยู่!
ทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างทั่วถึง
สำหรับผู้ป่วยท่านต่อไปที่จะมาทำการรักษา

 • การฆ่าเชื้อโรคในเก้าอี้ผู้ป่วย เช่น ห้องทำแผล ห้องพักฟื้น ห้องทรีทเม้นต์ ห้องตรวจ
 • การจัดการฆ่าเชื้อโรคและอุปกรณ์สำหรับการตรวจ อุปกรณ์การจัดการ และอุปกรณ์ทดแทน

โรงพยาบาลไอดีฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกวันหรือไม่?

“ใช่ค่ะ! ฆ่าเชื้อเพื่อให้สะอาดทันที”

 • โรงพยาบาลไอดีนั้น
  • ใช้ยาฆ่าเชื้อโรคมือเพื่อป้องกันทางการติดเชื้อของวัตถุทั้งหมด
  • ฆ่าเชื้อได้อย่างทั่วถึง ฆ่าเชื้อด้วยความดันสูง และฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย
  • หากการฆ่าเชื้อทำได้ยาก ต้องใช้ถุงปลอดเชื้อคลุมไว้ เมื่อใช้เสร็จแล้ว ทิ้งถุงปลอดเชื้อเพื่อสร้างสภาพปลอดเชื้อ
 • การฆ่าเชื้อโรคเป็นสิ่งสำคัญเพราะ
  • พื้นที่และอุปกรณ์ที่ใช้โดยผู้ป่วยนั้นมีมากกว่า 1,000 รายต่อเดือน
  • ฝุ่นละออง ฯลฯ สามารถเคลื่อนย้ายจากเสื้อผ้าและมือไปยังสิ่งต่างๆได้
  • การฆ่าเชื้อในเก้าอี้สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์)

ดูแลสุขอนามัย
อย่างสม่ำเสมอให้เป็นนิสัย

พนักงานและเจ้าหน้าที่แพทย์ที่ให้การดูแลคนไข้
จะให้บริการแก่คนไข้อย่างปลอดภัย
หลังจากฆ่าเชื้อโรคอย่างทั่วถึงแล้ว

 • การจัดการที่ถูกสุขลักษณะ เช่น การล้างมือให้สะอาดทุกเวลา
 • สวมชุดคลุมผ่าตัด, หมวกคลุมผม, ถุงมือผ่าตัด เป็นต้น โดยใช้เพียงครั้งเดียวต่อคนไข้หนึ่งท่าน

เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนของไอดี มีส่วนร่วมในการรักษาสุขอนามัยหรือไม่?

“ใช่! พนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ของไอดี รักษาความสะอาดอย่างเป็นนิสัย”

 • โรงพยาบาลไอดีนั้น
  • ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด จนกระทั่งผ่าตัด จะล้างมือจนถึงซอกเล็บอย่างสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ
  • ล้างมือฆ่าเชื้อต่อครั้งเป็นเวลานานกว่า 30 วินาที ทั้งก่อนและระหว่างการรักษาผู้ป่วย
  • ระหว่างผ่าตัด หลังการฆ่าเชื้อแล้ว สวมชุดผ่าตัดแบบใช้แล้วทิ้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ
  • มือของเราสัมผัส โต๊ะ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือต่างๆทั้งวัน
  • ในสัดส่วน 2.5cm2ของมือถือ มีแบตทีเรียถึง 25,000 ตัว ซึ่งถือว่าสกปรกกว่าโถชักโครกเสียอีก
  • คีย์บอร์ดที่เราใช้งานมีเชื้อโรคมากกว่าโถชักโครกถึง 50 เท่า

ปรึกษา ผ่าตัด ดูแลหลังผ่าตัด
ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ให้ปรึกษาตั้งแต่ออนไลน์จนมาถึงโรงพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทำการผ่าตัดด้วยตนเอง
หลังการผ่าตัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลตลอดหลังผ่าตัด

 • แพทย์ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ออนไลน์ด้วยตนเอง
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เลือกเป็นผู้ผ่าตัดเอง รวมไปถึงดูแลหลังการผ่าตัดด้วย

ที่โรงพยาบาลไอดีแพทย์ทำการผ่าตัดและดูแลคนไข้ด้วยตนเองหรือไม่?

“ใช่! แพทย์เป็นผู้ดูแลและดำเนินการโดยตรง”

 • โรงพยาบาลไอดีนั้น
  • แพทย์เจ้าของไข้จะดำเนินการเองทั้งหมดตั้งแต่ปรึกษาออนไลน์ ปรึกษาเมื่อมาถึงโรงพยาบาล รวมถึงผ่าตัด
  • แพทย์ที่ให้คำปรึกษา เป็นผู้ผ่าตัดให้ด้วยตนเอง
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลหลังการผ่าตัดด้วยตนเอง
 • อีกส่วนหนึ่ง
  • บางที่ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามแต่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • บางที่แพทย์ผ่าตัดเป็นคนละคนกับแพทย์ที่ให้คำปรึกษา
  • บางที่ใช้แพทย์ที่ไม่มีใบประกอบการในการรักษาคนไข้

ระบบการตรวจร่างการครบวงจร
เพื่อความปลอดภัย

ทำไมผ่าตัดศัลยกรรมถึงไม่มีระบบตรวจร่างกายครบวงจร
ทำไมโรงพยาบาลไอดีถึงตรวจร่างกายต่างจากที่อื่น
ที่ไอดีเราคิดเสมอว่าการตรวจร่างกายควรตรวจที่โรงพยาบาลที่จะผ่าตัด

 • โรงพยาบาลไอดีมีระบบการตรวจร่างกายครบวงจรก่อนการผ่าตัดศัลยกรรม
 • ตรวจร่างกายถึง 50 ชนิด เพื่อความปลอดภัยตั้งแต่ผ่าตัดกระดูก จนถึงการฟื้นตัว

เวลาตรวจร่างกายครบวงจรก่อนผ่าตัดศัลยกรรมที่ไอดี มีการตรวจความหนาแน่นและการเติบโตของกระดูกหรือไม่?

“เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลพิเศษสำหรับการผ่าตัดกระดูกใบหน้าจึงต้องตรวจเพื่อความปลอดภัย”

 • ทดสอบความหนาแน่นของกระดูก
  • การทดสอบความหนาแน่นของกระดูกคืออะไร? ตรวจความแข็งแรงของเนื้อเยื่อกระดูกเพื่อให้ทราบถึงความหนาแน่นของกระดูก!
  • กระดูกที่มีความหนาแน่นสูงและแข็งแรง จะทำให้การตัดแต่งกระดูกออกมาสวยขึ้น!
 • ตรวจสอบการเจริญเติบโตของกระดูก
  • เพราะหากผ่าตัดกระดูกที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ เมื่อกระดูกเติบโตขึ้นอาจจะทำให้โครงหน้าเปลี่ยนรูปได้

การร่วมมือกันเพื่อศัลยกรรมความงาม
ของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกคนในแต่ละสาขาร่วมมือ
และประสานงานกันเพื่อการผ่าตัดที่ยอดเยี่ยมที่สุด
และได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ทุกคน

 • แผนกศัลยกรรม-แผนกศัลยกรรมช่องปาก โครงหน้า และขากรรไกร-แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว-แผนกอายุรกรรม-แผนกการผ่าตัด-แผนกวิสัญญี
 • ตรวจอาการของคนไข้ การวางแผนการผ่าตัด การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด ซึ่งอยู่ในลักษณะสถานพยาบาลแบบครบวงจร

ที่โรงพยาบาลไอดีมีการผ่าตัดรักษาคนไข้แบบร่วมมือกันหรือไม่

“ใช่! แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการดูแลมีการปรึกษาและให้ความร่วมมือกัน “

 • หัวข้อแผนกการรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • แผนกศัลยกรรม
  • แผนกช่องปาก
  • แผนกอายุรศาสตร์
  • แผนกภายนอก
  • แผนกผิวหนัง
  • แผนกครอบครัว
  • แผนกจัดฟัน
  • แผนกตกแต่งฟัน
  • แผนกวางยา (วิสัญญีแพทย์)

< ศูนย์ผ่าตัดและความงาม >

แผนกศัลยกรรม


 • ศูนย์ผ่าตัดขากรรไกร
 • ศูนย์ตกแต่งตา จมูก
 • ศูนย์ทรวงอกและร่างกาย
 • ศูนย์กระดูกโครงหน้า
 • ศูนย์ชะลอวัย
 • ศูนย์วางยา

แผนกทันตกรรม


 • ศูนย์จัดฟัน
 • คลีนิคภายในวันเดียว

แผนกผิวหนัง


 • ศูนย์ลบเลือนริ้วรอย
 • ศูนย์คืนความกระจ่างใส

เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงพยาบาลไอดี
ได้รับการรับรองจากรัฐบาล!

แพทย์และเจ้าหน้าที่ไอดีทุกคน
ได้รับการรับรองจากรัฐบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ปลอดภัย