หุ้นส่วน และ ข้อเสนอ

โอกาสที่ดีทางธุรกิจนานาชาติกับเรา

“เรากำลังมองหาหุ้นส่วนทั่วโลกเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน และเพื่อการ ร่วมกันแบ่งความฝันกับเรา”

อีเมล์

doctor@idhospital.com

โทรศัพท์

+82 2 3496 9768

+82 2 3496 9768

จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00 – 18:00 (เวลาเกาหลี)