• HOME
 • ขากรรไกร
 • การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัด id

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัด id

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัด id

ไอดี ผู้เริ่มต้นการผ่าตัดก่อนของขากรรไกร ในประเทศเกาหลี!
ไม่มีการจัดฟันก่อนการผ่าตัด ครั้งแรกกับการเห็นผล
การผ่าตัดอย่างรวดเร็ว!

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนคือ?

surgery-first-approach-orthognathic

 • การผ่าตัดขากรรไกรบนกับขากรรไกรล่าง
 • การรักษาโดยตรงของตำแหน่งและสมรรถภาพของขากรรไกร เช่น คางงองุ้ม, การไม่สมมาตรของกระดูกใบหน้า เป็นต้น
 • มีประสิทธิภาพในการแก้ไขรูปลกษณ์ภายนอกได้อย่างดีเยี่ยม เช่น ความไม่สมดุลของใบหน้าอย่างผิดปกติ กับการมีใบหน้ายาว เป็นต้น

“การผ่าตัดขากรรไกรก่อน idนั้น ไม่มีการจัดฟันก่อนการผ่าตัด เป็นการผ่าตัดที่ลดระยะการพักฟื้นเหลือเพียง 1 ปี 6 เดือนเท่านั้น”

ความแตกต่างระหว่างวิธีการผ่าตัดก่อนกับการผ่าตัดขากรรไกรทั่วไป

มีผู้คนที่มีความสงสัยว่า “การผ่าตัดขากรรไกรก่อนไม่เหมือนกับการผ่าตัดขากรรไกรทั่วไปหรือไม่?” การผ่าตัดขากรรไกรก่อนคือการผ่าตัดขากรรไกรก่อนนั่นเอง เป็นคำเรียกที่แยกออกมาจากวิธีการผ่าตัดขากรรไกรแบบปกติที่จะต้องทำการจัดฟันก่อนการผ่าตัดนั่นเอง. ดังนั้นจึงเนการแบ่งลำดับวิธีการผ่าตัดกับการจัดฟัน เช่น จัดฟันก่อนการผ่าตัดคือการผ่าตัดขากรรไกรแบบปกติ และการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟันจึงเรียกว่า การผ่าตัดก่อนนั่นเอง.

เจ้าแรกคือ id! การผ่าตัดขากรรไกรก่อน

จากความลำบากของกลุ่มคนไข้อาการสบกันของฟันผิดปกติ ที่อยากจะจบการรักษาแม้เพียงหนึ่งวันก็ยังดี ในอดีตมีคนไข้จำนวนมากที่รู้สึกลำคาญใจเนื่องจากอาการของการยื่นของขากรรไกรล่างรุนแรงขึ้นด้วยการจัดฟันก่อนการผ่าตัดเป็นจำนวนมาก. เพื่อการยุติความเจ็บปวดและความหนักใจของกลุ่มคนเหล่านี้ ทางไอดีได้นำเข้าการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟฟันสู่ประเทศเกาหลี.

surgery-first-approach-orthognathic-doctor
id-introduced-surgery-first-approach-in-Korea
symptoms-of-protruding-jaw
id-introduced-surgery-first-approach-orthognathic -in-Korea

★ ตั้งแต่การนำเข้าวิธีการผ่าตัดก่อนไปจนถึงการเปิดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

 • 2003 ทำการนำเข้าวิธีการผ่าตัดก่อนที่ประเทศเกาหลี
 • 2004 เผยแพร่วิทยานิพนธ์ วิธีการผ่าตัดก่อน ที่สมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติกแห่งประเทศเกาหลี /li>
 • 2012 ครั้งแรกในเกาหลี แสดงสมมุติ “ถ่ายทอดสดการผ่าตัดขากรรไกรก่อน”

★ 95% อัตราการผ่าตัดขากรรไกรก่อน โรงพยาบาลไอดี

 • หลังจากการเผยแพร่การผ่าตัดก่อนในประเทศเกาหลี ปี 2003 ระหว่างคนไข้จำนวน 3,000 คน 95% เลือกวิธีการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดก่อน

 

เทคนิคสำคัญที่ทำให้สามารถผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟันได้

surgery-first-approach-orthognathic-set-up-modeling
SET-UP MODELING
surgery-first-approach-orthognathic-inter-department-planning-conference
วางแผนทำการผ่าตัดร่วมกันของศัลยแพทย์
surgery-first-approach-orthognathic-maxillary-and-mandibular-osteotomy-using-mss
วิธีการตัดขากรรไกรบนและล่างบางส่วนที่ใช้ MSS
surgery-first-approach-orthognathic-orthodontic-treatment-effect
พลังในการจัดฟันที่เป็นเลิศโดยการใช้SAS
surgery-first-approach-orthognathic-ensured-safety
ความปลอดภัยอย่างไม่มีความผิดพลาด โดยการใช้เครื่อง 3D-CT

ข้อดีของการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน

การผ่าตัดขากรรไกรก่อน ที่ลดระยะเวลารักษาเหลือเพียง 1 ปี 6 เดือน

traditional-orthognathic-surgery
surgery-first-approach-orthognathic-surgery

ไม่มีระยะเตรียมตัว แก้ไขโดยตรง

สามารถเข้ารับการผ่าตัดในเวลาที่ต้องการ, ไม่จำเป็นต้องจัดฟันก่อนการผ่าตัด


ระยะการรักษาที่สั้นลง

ตัดการจัดฟันก่อนการผ่าตัดออก ทำให้ลดระยะเวลาในการรักษาได้ในทุกขั้นตอน


ยุติอาการคางงองุ้มที่เลวร้ายลง

มีความมั่นคงโดยปราศจากการเคลื่อนที่ของฟัน โดยการตัดการจัดฟันก่อนการผ่าตัด

การผ่าตัดขากรรไกรก่อน ที่ทำให้การพักฟื้นรวดเร็วขึ้น

ผ่าตัดขากรรไกร ระยะพักฟื้นที่ยาวนานและลำบาก? NO!

 • การผ่าตัดขากรรไกรแบบปกตินั้น เป็นการ “จัดฟัน - ผ่าตัด – จัดฟัน” ใช้เวลาในการรักษามากกว่า 2 ปี
 • ในปี 2003 คนไข้ผ่าตัดขากรรไกร ได้ทำการผ่าตัดก่อนครั้งแรก ที่ไอดี (ผู้บุกเบิก)
 • ในบรรดาการผ่าตัดขากรรไกร 95% เลือกวิธีการผ่าตัดก่อน มีประสิทธิภาพในการลดระยะเวลารักษามากกว่า 1 ปี

ที่ไอดี ด้วยการผ่าตัดขากรรไกรก่อน “การจัดฟันก่อนการผ่าตัด (1 ปี 6 เดือน)กับอาการของคางงองุ้มที่รุนแรงมากขึ้น จึงทำการลดระยะเวลารักษาที่ยาวนานลง รู้สึกได้ถึงความพึงพอใจอย่างมากของกลุ่มคนไข้”

รายละเอียดการผ่าตัด

time
เวลาผ่าตัด

2 ชั่วโมง 30 นาที

syringe
วิธีวางยาชา

ยาสลบ

hospital
นอนโรงพยาบาล

2 วัน

scissors
ตัดไหม

หลังผ่าตัด 2 อาทิตย์

calendar
ระยะพักฟื้น

หลังผ่าตัด 2 อาทิตย์ – 1 เดือน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด.

รูปภาพ Before & After