• HOME
  • ศัลยกรรม โครงหน้า
  • การผ่าตัดลดกราม วีไลน์

การผ่าตัดลดกราม วีไลน์

การผ่าตัดลดกราม วีไลน์

เปลี่ยนความยาวและลักษณะของปลายคางได้ตามใจ!
ใบหน้าวีไลน์ที่เล็กเรียวไปจนถึงปลายคาง

การผ่าตัดลดกราม วีไลน์ id

การผ่าตัดกราม วีไลน์ เป็นการผ่าตัดมุมกรามและคางเพื่อให้ใบหน้าเรียวได้รูปทรงตามที่ต้องการในทุกมุมมอง สาหรับทรงคางและความยาวของคางจะใช้วิธีการ “ตัดกระดูกเป็นรูปตัว T” หรือ “ตัดแบบไดมอนด์” เพื่อปรับความยาวให้สั้นลงหรือยาวขึ้นตามรูปหน้าที่สมดุลของแต่ละบุคคล

v-line-square-jaw-surgery

การผ่าตัดกราม วีไลน์
เป็นการผ่าตัดโครงหน้าที่ทันสมัยที่สุด

generation-mandible-angle-reduction-surgery
1st

ผ่าตัดกรามใต้หู

rounding-jawline-surgery
2nd

เหลารอบกราม

generation-v-line-square-jaw-reduction-surgery
3rd

ผ่าตัดกรามวีไลน์

 เครื่องหมายการค้าเลขที่ 41-0351409
id-hospital-platic-surgery

โรงพยาบาลไอดี-ผู้ริเริ่มการผ่าตัดกระดูกคางรูปตัว T

1. ตัดกระดูกรูปตัว T+ ลดขนาดกราม

วิธีการผ่าตัดกระดูกรูปตัวT
square-jaw-reduction-t-osteotomy
square-jaw-reduction-surgery

2. ตัดกระดูกแบบไดมอนด์+ลดขนาดกราม

วิธีการผ่าตัดกระดูกแบบไดมอนด์
square-jaw-reduction-dia-osteotomy
square-jaw-reduction-plastic-surgery

การผ่าตัดที่เหมาะสม ด้วยการตัดกระดูกที่พอดี ตามความยาวและลักษณะของปลายคาง

ตัดกระดูกรูปตัว T
ประเภท
ตัดกระดูกแบบไดมอนด์
ตัว T ลักษณะการตัดกระดูก รูปแบบเพชรห้าเหลี่ยม
ความเสี่ยงต่อการได้รับความ
เสียหายของเส้นประสาทน้อยมาก
ความเสียหายของเส้นประสาท ความเสี่ยงต่อการได้รับ
ความเสียหายของ
เส้นประสาทน้อยมาก
สามารถประกบกันได้ด้วยการ
ตัดกระดูกรูปตัวที
ลดความยาวของปลายคาง สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้ ต่อความยาวปลายคาง สามารถทำได้ (ภายใน 4mm)
ปลูกถ่ายกระดูกของตัวเอง
หรือ ใช้กระดูกเทียม
เพิ่มการต่อความยาวของกระดูกคาง ไม่จำเป็นต้องมีการทำเพิ่ม
ต่างหาก

ข้อดีของการผ่าตัดลดกรามวีไลน์คือ

Point 1

หมดกังวลกับความยาวของใบหน้า -วีไลน์เหมาะกับใบหน้าของทุกคน

long-chin-square-jaw-surgery
short-chin-square-jaw-surgery
วีไลน์ตอบโจทย์กับทุกรูปทรงของใบหน้า!
ยืดปลายคางเพื่อวีไลน์ที่เรียวมากยิ่งขึ้น!
ปรับกรามที่บานเพื่อใบหน้าที่เรียวสวยเข้ารูป!

Point 2

การตัดกระดูกมุมกรามในแนวทแยงช่วยทาให้กรามที่หน้าบางลง

diagonal-osteotomy-square-jaw-surgery

Point 3

วีไลน์ที่มีมิติ! ความสมดุลของใบหน้าที่สมส่วน OK!

คงความมีมิติ!

square-jaw-surgery-v-line-volume

ผ่าตัดด้วยระบบนำทางความสมดุล

square-jaw-surgery-v-line-balance

รายละเอียดการผ่าตัด

time
เวลาผ่าตัด

1 ½ ชั่วโมง

syringe
วิธีวางยาชา

ยาสลบ

hospital
นอนโรงพยาบาล

1 วัน

scissors
ตัดไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 2 อาทิตย์

calendar
ระยะพักฟื้น

1 อาทิตย์ หลังผ่าตัด สามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด.

รูปภาพ Before & After