• HOME
  • ขากรรไกร
  • การผ่าตัดขากรรไกร ลดอาการปากยื่น

การผ่าตัดขากรรไกร ลดอาการปากยื่น

การผ่าตัดขากรรไกร
ลดอาการปากยื่น

เมื่อจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดลดอาการปากยื่น
ที่ละเอียดและค่อนข้างยุ่งยาก

การผ่าตัดขากรรไกรลดอาการปากยื่นคือ?

ในกรณีที่มีการจัดฟันรักษาอาการปากยื่นก่อนการผ่าตัด หรือมีการถอนฟันไปแล้วแต่ต้องมีการเพิ่มการถอนฟันที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก, ในกรณีมีอาการยื่นออกมาของขากรรไกรบนและล่างหรือมีคางหลุบ, อากรคางงองุ้ม ที่มีอาการเหล่าควบคู่กัน, หรือในกรณีที่มีดใบหน้าที่ยาวและดูเหมือนมีเหงือกมาก ในกรณีที่จำเป็นต้องรักษาอย่างละเอียดและการจัดฟันที่ซับซ้อน จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดขากรรไกร.

mouth-protrusion-two-jaw-orthognatic-surgery
  • -วิธีผ่าตัดที่แก้ไขปัญหาของอาการปากยื่น
  • -แก้ไขปัญาที่กล่าวมาข้อต้นร่วมกับอาการคางงองุ้ม และการไม่สมมาตรของใบหน้า เป็นต้น
  • -ทำการเคลื่อนย้ายขากรรไกรและขากรรไกรล่างให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องโดยการตัดกระดูก
  • -แก้ไขปัญหาด้านสมรรถภาพ เช่น การเคี้ยวหรือการสนทนา เป็นต้น
  • -แก้ไขปัญหาด้านรูปลักษณ์ สู่ความสมดุลของใบหน้าและกรอบหน้าที่มีความสมดุล
mouth-protrusion-two-jaw-surgery-short-chin
คางหลุบ
(คางที่สั้น, คางสั้นยาว)
mouth-protrusion-two-jaw-surgery-long-face
ใบหน้ายาว
(แก้วหน้าม้า)
mouth-protrusion-two-jaw-surgery-under-bite-lower-jaw-protrusion
คางงองุ้ม
(การยื่นของขากรรไกรล่าง)

ข้อดีของการผ่าตัดขากรรไกร ลดอาการปากยื่นคือ

การผ่าตัดขากรรไกร ลดอาการปากยื่น สามารถทำแบบโนไทน์ได้ !

benefits-for-mouth-protrusion-orthognatic-surgery

การฟื้นตัวที่รวดเร็ว (กลับคืนสู่การใช้ชีวิตตามปกติ อย่างน้อยหลัง 2 อาทิตย์)

mouth-protrusion-two-jaw-orthognatic-surgery-quick-recovery

การผ่าตัดขากรรไกร ลดอาการปากยื่น สามารถทำการผ่าตัดก่อนได้เช่นเดียวกัน!

mouth-protrusion-two-jaw-orthognatic-surgery-before-surgery
การจัดฟันก่อนการผ่าตัด
(1 ปี 6 เดือน)
mouth-protrusion-two-jaw-orthognatic-surgery-one-month
ผ่าตัด
(1 เดือน)
mouth-protrusion-two-jaw-orthognatic-surgery-after
จัดฟันหลังการผ่าตัด
(6 เดือน)
mouth-protrusion-two-jaw-orthognatic-before-surgery-not-required
ไม่มีการจัดฟันก่อนการ
ผ่าตัด
mouth-protrusion-two-jaw-orthognatic-surgery-one-month-after
ผ่าตัดก่อน
(1 เดือน)
mouth-protrusion-two-jaw-orthognatic-surgery-6month-after
จัดฟันฟลังการผ่าตัด
(6 เดือน)
ไม่มีระยะเตรียมตัว
แก้ไขโดยตรง
สามารถเข้ารับการผ่าตัดในเวลาที่ต้องการ, ไม่จำเป็นต้องจัดฟันก่อนการผ่าตัด
ระยะการรักษาที่สั้นลง
ตัดการจัดฟันก่อนการผ่าตัดออก ทำให้ลดระยะเวลาในการรักษาได้ในทุกขั้นตอน
ยุติอาการคางงองุ้มที่
เลวร้ายลง
มีความมั่นคงโดยปราศจากการเคลื่อนที่ของฟัน โดยการตัดการจัดฟันก่อนการผ่าตัดออก

ประวัติศาสตร์ของการผ่าตัดขากรรไกรในปัจจุบัน โรงพยาบาลไอดี

id-hospital-mouth-protrusion-two-jaw-orthognatic-surgery-history
orthognathic-surgery-research-and-development
orthognathic-surgery

01

ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเพื่อการผ่าตัดขากรรไกร

02

พัฒนาคิดค้นการผ่าตัดขากรรไกร แบบการผ่าตัดก่อน และ แบบโนไทน์

03

นำเข้าโปรแกรมผ่าตัดสมมุติ CASS สู่ประเทศเกาหลี

04

เผยแพร่ความชำนาญด้านขากรรไกร ที่การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

05

โรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ การผ่าตัดกระดูกใบหน้า ตัวแทน ประเทศเกาหลี

รายละเอียดการผ่าตัด

time
เวลาผ่าตัด

2 ชั่วโมง

syringe
วิธีวางยาชา

ยาสลบ

hospital
นอนโรงพยาบาล

1 วัน

scissors
ตัดไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 2 อาทิตย์

calendar
ระยะพักฟื้น

หลังผ่าตัด 2 อาทิตย์ – 1 เดือน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด.

รูปภาพ Before & After