• HOME
  • แนะนำโรงพยาบาลไอดี
  • คำทักทายของผู้อำนวยการ

คำทักทายของผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลไอดี
Beauty Wonderland

ดินแดนมหัศจรรย์แห่งความงาม เป็นแหล่งรวมของบริการและระบบทางการแพทย์ที่
ล้ำสมัยอย่างครบวงจร ที่จะทำให้คุณมีคุณค่ามากกว่าความงาม

สถานที่ ที่พร้อมมอบความงามให้กับคุณในทุกช่วงเวลา
สถานที่ ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจะเติมเต็มความต้องการให้คุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ดินแดนมหัศจรรย์แห่งความงามจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลไอดี

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลไอดี

ลูกค้าทุกท่านคือความหวังของเรา
เราจะเดินหน้าต่อไปโดยยึดหลักความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
เราจะดูแลและเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่ทุกท่าน
เราเชื่อว่าการสื่อสารกับลูกค้านั้นต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
พวกเราคือผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทีมแพทย์ จึงทำให้เราก้าวสู่ระดับสากล
เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกสาขา เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
จากความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการและประสบการณ์ที่สั่งสมมา ทำให้เรามุ่งมั่นและเน้นถึงผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น
เราจะเนรมิตความงานให้แก่ทุกท่าน
เราจะดูแลและแก้ไขทุกๆปัญหาความงามให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย
เราจะหาวิธีการรักษาที่เหมาะสม เพื่อคงความงามของทุกท่านไว้
การรับผิดชอบดูแลความงามของทุกท่านอย่างใกล้ชิดเป็นภารกิจหนึ่งของ Beauty Wonderland

โรงพยาบาลไอดีจะพยามอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ความงามได้แผ่ขยายไปทั่วโลก
ขอขอบคุณ
mission

MISSION

จากเจ็บปวดเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา รับผิดชอบแก้ไขตั้งแต่บ่อเกิดเกี่ยวกับตวามงาม มอบความสุขแก่คุณ.
vision

VISION

ด้วยการเป็นโรงพยาบาล ‘Total Beauty Solution’ ผู้นำแห่งเอเชีย ‘Beauty Wonderland’ ที่ใครๆก็สามารถแก้ไขความกังวลเกี่ยวกับความงามได้อย่างสนุกสนาน.