• HOME
  • แนะนำโรงพยาบาลไอดี
  • คำทักทายของผู้อำนวยการ

คำทักทายของผู้อำนวยการ

คำทักทายของผู้อำนวยการ

ขอแนะนำร่องรอยในอดีต
ของโรงพยาบาลไอดีที่เติบโตมาพร้อมกับคนไข้

คนไข้คือความหวัง

박상훈병원장
คนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังนั้นคือความหวังในตนเอง.
จากบทกลอนบรรทัดหนึ่งทำให้เกิดความคิดหลายแง่.

ฉันคือคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังหรือไม่?
โรงพยาบาลไอดี เป็นสถานที่เต็มไปด้วยความหวังหรือเปล่า?
และคนไข้ของโรงพยาบาลไอดีคือคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังใช่ไหม?

โรงพยาบาลไอดีคือที่ปลูกความหวังและแบ่งปันให้แก่กัน.
เราขอเป็นกำลังใจให้กับการมีความหวังของคนไข้และช่วยเหลือ หล่อเลี้ยงความฝันของทุกคน…

เหมือนดั่งคำร้องของเพลงเพลงหนึ่ง มนุษย์เท่านั้นคือความหวัง.
การมีความหวังที่เต็มเปี่ยมของคนไข้นั้น คือความหวังของโรงพยาบาลไอดี.

สมาชิกสมาคม ศัลยแพทย์ตกแต่ง ประเทศเกาหลี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไอดี ปาร์คซังฮุน
mission

MISSION

จากเจ็บปวดเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา รับผิดชอบแก้ไขตั้งแต่บ่อเกิดเกี่ยวกับตวามงาม มอบความสุขแก่คุณ.
vision

VISION

ด้วยการเป็นโรงพยาบาล ‘Total Beauty Solution’ ผู้นำแห่งเอเชีย ‘Beauty Wonderland’ ที่ใครๆก็สามารถแก้ไขความกังวลเกี่ยวกับความงามได้อย่างสนุกสนาน.