• HOME
 • ขากรรไกร
 • ศัลยกรรมขากรรไกร แบบไม่ยึดขากรรไกร

ศัลยกรรมขากรรไกร แบบไม่ยึดขากรรไกร

ศัลยกรรมขากรรไกร แบบไม่ยึดขากรรไกร

ไม่มีการยึดกระดูกขากรรไกร
การผ่าตัดขากรรไกรที่อิสระและปลอดภัย

ศัลยกรรมขากรรไกรโนไท ที่ควรเลือก
ไม่ต้องยึดขากรรไกร ความปลอดภัยสูง

หากยึดขากรรไกรไว้เวลาหายใจทางจมูกไม่ได้ จะทำให้ระบบหายใจค่อนข้างลำบาก
จึงควรผ่าตัดขากรรไกรแบบโนไทเพื่อความปลอดภัย

ศัลยกรรมขากรรไกรโนไท สะดวกสบายต่อคนไข้

มีตำแหน่งหรือรูปลักษณ์ของขากรรไกร หรือด้านสมรรถภาพที่ไม่ปกติของกระดูกขากรรไกร เป็นการทำการเคลื่อนย้ายขากรรไกรบน,ขากรรไกรล่างให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่มีการยึดกระดูกขากรรไกร ซึ่งเป็นการผ่าตัดขากรรไกรที่อิสระและปลอดภัย

พัฒนาศัลยกรรมขากรรไกรโนไท
เพื่อทำให้‘สะดวกสบายต่อคนไข้’

01
การหายใจที่คล่องตัว

ไม่มีการยึดกระดูกขากรรไกร ซึ่งเป็นการผ่าตัดขากรรไกรที่อิสระและปลอดภัย

02
การผ่าตัดโดยไม่ต้องจัดฟันก่อน “ผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน”

ไม่ต้องจัดฟันก่อนศัลยกรรมขากรรไกร ซึ่งสามารถลดระยะเวลาได้รับการรักษาและช่วยแก้ปัญหาคางยื่นออกมาทันที

 • การประชุมสมนา (ความรู้ด้านการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน)
 • ปี 2012 “ไลฟ์สดการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน” ครั้งแรกของเกาหลี
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3,000 เคส
 • อัตราการผ่าตัดยอดสูงกว่า 95%
03
ตรวจสอบตำแหน่งกระดูกใบหน้าอย่างละเอียด ไม่ใช้วิธีการคาดเดา

ตรวจสอบหาตำแหน่งเส้นประสาทของใบหน้า โดยใช้เครื่องมือวัดอย่างแม่นยำ ทำให้สามารถผ่าตัดได้อย่างมีความปลอดภัยสูง

ตรวจหาตำแหน่งเส้นประสาทโดย 3D-CT
ผ่าตัดโดยคำนึงถึงไม่ให้กระทบตำแหน่งของเส้นประสาท

ทำไมบางที่ต้องยึดขากรรไกรไว้หรอ?

เพราะไม่สามารถล็อคตำแหน่งที่ถูกต้องได้นั่นเอง
แต่ที่โรงพยาบาลไอดี เรามีความเชี่ยวชาญสูง
จึงทำให้ไม่ต้องยึดขากรรไกรไว้หลังผ่าตัด

ที่ไอดีเราใช้เทคโนโลยี และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของ
แพทย์ จึงทำให้การผ่าตัดแม่นยำ และไม่ต้องยึดขากรรไกรหลัง
ผ่าตัด ทำให้คนไข้สะดวกสบาย

ระบบบันทึกข้อต่อขากรรไกรด้วยความละเอียดสูง

ล็อคตำแหน่งข้อต่อขากรรไกรอย่างแม่นยำ

ล็อคตำแหน่งการสบฟันได้ดีเยี่ยม

การผ่าตัดขากรรไกรปราศจากการยึดขากรรไกร สะดวกสบายต่อคนไข้มากยิ่งขึ้น

no-tie-double-jaw-surgery-more-comfortable-procedure
traditional-orthognathic-surgery

การผ่าตัดขากรรไกรแบบปกติคือ หลังจากการผ่าตัดเพื่อให้กระดูกมีการสมานกันได้ดียิ่งขึ้น จึงมีการทำการยึดขากรรไกรโดยการใช้เหล็กเส้นหรือหนังยางมันเชื่อมต่อระหว่างฟันบนและฟันล่าง เรียกว่า “การยึดระหว่างขากรรไกร” ข้อเสียคือไม่สามารถอ้าปากหรือทำการเคลื่อนขากรรไกรได้ ทำให้เกิดความลำบาก.

no-tie-two-jaw-surgery

การผ่าตัดขากรรไกรแบบโนไทน์คือ วิธีการผ่าตัดที่เป็นไปได้โดยปราศจากการยึดระหว่างขากรรไกรหลังการผ่าตัด จึงทำให้สามารถอ้าปากหรือเคลื่อนไหวขากรรไกรได้อย่างอิสระ การรับประทานอาหาร,การสนทนา และการหายใจมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น การผ่าตัดขากรรไกรวิธีนี้พัฒนาคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลไอดี.

ระยะเวลาพักฟื้นอย่างรวดเร็ว

ระบบการร่วมมือประชุมวิเคราะห์โครงหน้า

ความร่วมมือด้านเทคนิค

แพทย์แต่ละสาขาจะมีการประชุม
เพื่อค้นหาวิธีการผ่าตัด
ให้ปล่อยภัยกับคนไข้มากที่สุด

วางแผนการผ่าตัด

ประชุมหารือ เพื่อความมั่นยำในเรื่อง
การสับฟัน ข้อต่อคาง
และจุดที่ทำการผ่าตัด

สุนทรียศาสตาร์

วางการผ่าตัดให้ตรงกับ
ความต้องการของคนไข้มากที่สุด
เพื่อความงามและความพึงพอใจ

ที่โรงพยาบาลไอดีเรามีแพทย์เฉพาะทาง
ด้านกระดูกโครงหน้าโดยเฉพาะ

id Hospital
โรงพยาบาลที่เป็นผู้นำในด้านกระดูกโครงหน้า

ตั้งปี 2003 โรงพยาบาลไอดีเป็นผู้นำด้านการผ่าตัดกระดูกโครงหน้ามีผลงานมากมายทั้งวิทยานิพนธ์ และบทความทางด้านศัลยกรรมมากมาย

โรงพยาบาลที่มีศูนย์วิเคราะห์กระดูกโครงหน้าโดยเฉพาะ

ที่ไอดีเรามีศูนย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ กระดูกโครงหน้าเพื่อการผ่าตัดขากรรไกรโดยเฉพาะ

มีเคสผ่าตัดที่หลากหลายและจำนวนมาก

เรามีเคสผ่าตัดจำนวนมาก แพทย์ผู้ผ่าตัดมีความชำนาญประสบการณ์สูง ทำให้ตั้งแต่ผ่าตัดจนถึงหลังผ่าตัด มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

ข้อดีของศัลยกรรมขากรรไกรโนไท

การหายใจที่คล่องตัว

วิธีการผ่าตัดที่เป็นไปได้โดยปราศจากการยึดระหว่างขากรรไกรหลังการผ่าตัด จึงทำให้สามารถหายใจ ทานอาหาร และพูดได้อย่างอิสระ


ทำให้ฟันสบการอย่างชัดเจน ด้วยใช้เทคนิคทันสมัยสุด

ด้วยเทคนิคที่เชี่ยวชาญของรพ.ไอดี ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาการสบฟันโดยไม่ส่งผลกระทบกับข้อต่อคาง


ระยะเวลาพักฟื้น อย่างรวดเร็ว

วิธีการผ่าตัดที่เป็นไปได้โดยปราศจากการยึดระหว่างขากรรไกรหลังการผ่าตัด จึงหลังการผ่าตัดสามารถรับประทานอาหารได้ เนื่องจากได้รับสารอาหารจึงทำให้การฟื้นตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น


ปลอดภัยและสะอาด

วิธีการผ่าตัดที่เป็นไปได้โดยปราศจากการยึดระหว่างขากรรไกรหลังการผ่าตัด ถ้าหากมีการหายใจที่ลำบากอาจทำให้เกิดการอุดตันที่หลอดลมได้แต่วิธีนี้ปลอดภัย

ผู้ที่เหมาะกับผ่าตัด

 1. ผู้ที่กังวลได้รับการผ่าตัด
 2. ผู้ที่ต้องการระยะเวลาพันฝื้นสั้น
 3. ผู้ที่หายใจทางจมูกยาก
 4. ผู้ที่ตัวไม่แข็งแรงไม่กล้าได้รับการผ่าตัด
 5. ผู้ที่ครอบครัวกังวลเรื่องผ่าตัด
 6. ผู้ที่ต้องการพักฝื้นอย่างสะดวกสบายกว่า

รายละเอียดการผ่าตัด

time
เวลาผ่าตัด

2 ชั่วโมง

syringe
วิธีวางยาชา

ยาสลบ

hospital
นอนโรงพยาบาล

2 วัน

scissors
ตัดไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 10-14 วัน

calendar
ระยะพักฟื้น

หลังผาตัดประมาณ 2 อาทิตย์

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด.

รูปภาพ Before & After