• HOME
  • เครื่องสำอาง
  • id VLogic

id VLogic

id Vlogic

Vlogic เพื่อการต่อต้านริ้วรอยโดยสมบรูณ์
มอบความเต่งตึงและความมีวอลลุ่ม

Id Vlogic คืออะไร?

Vlogic เพื่อโครงหน้าที่เรียวบาง,ขาวใส,ซ่อมแซมริ้วรอย, และผิวที่มีความชุ่มชื้น ยืดหยุ่น คืนความงามของท่านสู่วัยเยาว์
ต่อต้านริ้วรอยโดยรวม

ประสิทธิภาพหลักของ id Vlogic

ความพอใจ100%กับการทดสอบจากผู้ใช้จริง ประสิทธิภาพในการแก้ไขโครงหน้าให้เรียวบางอย่างเรียบเนียน ลองสร้างโครงหน้าที่เรียบเนียนดูสิคะ

เปิดเผยโครงหน้าที่เคยซ่อนอยู่

วีโลจิค การดูแลความมีวอลลุ่มและความเต่งตึง
เพิ่มส่วนประกอบที่ผสมผสานด้วย PLLA,
เดโคลานิน(เป็ปไทด์),สารสกัดจากดอกต้นท้อ มาเป็น VLC
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา และยังเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
ทวีคูณให้ความสมบรูณ์อย่างมีความยืดหยุ่นแก่กรอบหน้า.
ผ่านระบบการทดลองกับผู้ใช้จริงอย่างเป็นระบบ ตอ
นนี้ลองพบกับการตอบโจทย์ความยืดหยุ่นที่สัมผัส
ได้และได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วดูสิคะ.
เติมเต็มความเต่งตึง ให้ผิวเด้งนุ่ม

เพื่อความเต่งตึงอย่างเด้งนุ่มด้วยส่วนประกอบ PLLA ที่เพิ่มความเต่งตึงให้แก่ผิวเปลี่ยนแปลงสู่ผิวที่เติมเต็ม

เพิ่มความยืดหยุ่น ให้ผิวเรียบเนียนอย่ างหนาแน่น

ส่วนผสมจากเป็ปไทด์ช่วยในการเพิ่มความยืดหยุ่นแก่ผิว เปลี่ยนแปลงสู่ผิวที่เรียบเนียนและแน่นเด้ง

เพิ่มความเงาบนใบหน้า อย่างเปล่งป ระกาย

ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติที่ทำการหมักอย่างได้ที่ จากใบหน้าที่ดูหมองล้ำ สู่ความสว่างใส เปลี่ยนแปลงสู่ความเปล่งประกาย

Card image cap

พีแอลแอลเอ

เติมเต็มความยืดหยุ่นแก่ผิว อย่างนิ่มนวล เสริมสร้างพลังที่จะให้ผิว สามารถผลิตคอลล าเจนด้วยตนเอง เมื่ออ่อนแอจากความเค รียดภายนอก. พีแอลแอลเอ(PLLA)คือ ส่วนผสมที่ช่วยซ่อมแซมค วามยืดหยุ่นของผิว ดูแลผิวที่แห้งกร้านและผิ วที่ขาดความยืดหยุ่น สู่ผิวที่ชุ่มชื่นและแน่นนิ่ม

Card image cap

เดโครินิล

ช่วยซ่อมแซมความยืดหยุ่น แก่ผิวให้เรียบเนียนอย่างหนาแน่น เดโครินิลคือ ส่วนประกอบผสมอมิโ นซันที่อุดมไปด้วยทรีเป็ปไทด์ ให้ผิวที่ขาดความยืดหยุ่น ดูแลให้มีความชุ่มชื้ นและควา มหนาแน่นของผิวเพิ่มขึ้น ทำการถ่ายทอดความชุ่ม ชื้นและสารอาหารต่อผิวที่แ ห้งกร้านและไม่มีควา มเงา ไปพร้อมกัน และปรับผิวให้มีควา มชุ่มชื้นและมีความนุ่มนวล

Card image cap

สารสกัดจาก ดอกต้นท้อ

เพิ่มความสว่างเงาบนใบหน้าอย่างเปล่งประกาย สารสกัดจากดอกต้นท้อคือ ส่วนประกอบที่ทำกา รหมักจากดอกท้อ ปรับให้สีหน้าดูงดงาม และเพิ่มความสว่างกระจ่าง ใสแก่ผิวที่หมองคล้ำ ประสิทธิภาพของส่วนประ กอบด้วยอนุภาคที่เล็กลงผ่ านขั้นตอนกระบวนการหมัก ทำให้ถ่ายทอดสู่ผิวอย่างทั่วถึง และดูแลผิวให้สว่างใสและเงางาม

Card image cap

โวรูฟิลิน

ปรับแต่งผิวให้ดูมีวอลลุ่ม โวรูฟิลินคือ ส่วนประกอบที่ สกัดจากรากของหญ้าจิโม พืชยืนต้นตระกูลเดี ยวกับดอกลิลลี่ ช่วยในการเพิ่มความยืด หยุ่นของผิว มอบความยืดหยุ่นแก ่ผิวที่ขาดความมีวอลลุ่ม และยังดูแลให้ผิวกลับแน่นเด้ง

*ข้อที่กล่าวมานั้น จำกัดลักษณะพิเศษอย่างสมบรูณ์