• HOME
  • ศัลยกรรมจมูก
  • ศัลยกรรมจมูกแบบซิลิโคนคาร์บิง

ศัลยกรรมจมูกแบบซิลิโคนคาร์บิง

ศัลยกรรมจมูกแบบซิลิโคนคาร์บิง

ตั้งแต่สันจมูกจนถึงปลายจมูก
ทรงจมูกที่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนจมูกตัวเอง!

ศัลยกรรมจมูกแบบซิลิโคนคาร์บิงคือ?

ศัลยกรรมจมูกแบบซิลิโคนคาร์บิงคือการใช้ซิลิโคนคาร์บิงที่นิ่มในการ เหลา เหมือนกับการแกะสลักทรงจมูกที่มีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับบุคคลนั้น เหลาออกอย่างแม่นยำ หลังจากนั้นทำการใส่ตัวซิลิโคนที่สันจมูกเพื่อให้จมูกสูงขึ้น ส่วนปลายจมูกใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูของตัวเองในการยกปลายจมูกให้สูงขึ้นข้อดีคือการเหลาซิลิโคนด้วยตัวเองและทำการสอดใส่เข้าไปในจมูก สู่ทรงจมูกใหม่ที่ดูเป็นธรรมชาติด้วยเวลาผ่าตัดที่สั้น เพียงแค่ 30 นาที ละยังทำให้การฟื้นตัวที่รวดเร็วอีกด้วย

carving-rhinoplasty
เครส ศัลยกรรมจมูกแบบแกะสลัก

ผู้ที่มีปลายจมูกต่ำลงเล็กน้อย และอยากเสริมสันจมูกให้สูงขึ้น

ผู้ที่ต้องการแก้ไขจมูกงองุ้มเล็กน้อย

ผู้ที่มีปีกจมูกปกติแต่มีดั้งจมูกต่ำ

ข้อดีของการศัลยกรรมจมูก แบบซิลิโคนคาร์บิง

01

สันจมูกที่เป็นธรรมชาติและสวยงาม

02

ทรงปลายจมูกที่เรียวคม

03

เวลาผ่าตัดที่สั้น

04

การฟื้นตัวที่รวดเร็ว

05

ทรงจมูกในอุดมคติ
เวลาผ่าตัดที่สั้น

ทำการสอดใส่ตัวซิลิโคนคาร์บิงที่ทำการเหลาเรียบร้อยแล้ว ใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูในการทำปลายจมูกให้ดูมีมิติ เมื่อทำการเปรียบเทียบกับการศัลยกรรมจมูกทั่วไปที่ใช้เวลาการผ่าตัดถึง 2 ชั่วโมง แต่วิธีนี้ใช้เวลาเพียง 30นาที การผ่าตัดที่สั้นและข้อดีคือการฟื้นตัวที่รวดเร็วขึ้น

ทรงจมูกในอุดมคติแลดูเป็นธรรมชาติ

ทำการดีไซน์จากความสูงของสันจมูกและมุมของปลายจมูกตามลักษณะพิเศษในแต่ละบุคคล จึงทำให้ได้ทรงจมูกที่แลดูเป็นธรรมชาติและในอุดมคติอย่างสมบูรณ์แบบ

ใช้ซิลิโคนที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล

การศัลยกรรมจมูกแบบแกะสลักนั้น เป็นการแก้ไขทรงซิลิโคนให้เหมาะสมในแต่ละคนไข่ได้อย่างง่ายดาย จึงสามารถทำการเหลาอย่างละเอียดปราณีตเพื่อให้เหมาะสมกับสันจมูกตามที่ต้องการ ใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูของตนเองและทำการดีไซน์ เป็นการยกปลายจมูกให้สูงขึ้น จึงทำการศัลยกรรมจมูกให้เหมาะสมในแต่ละบุคคลได้

carving-rhinoplasty-benefits

1. ศัลยกรรมสันจมูกด้วยซิลิโคนคาร์บิง ไอดี

ศัลยกรรมจมูกทั่วไป

regular-nose-surgery

วิธีผ่าตัด

ไม่คำนึงถึงทรงของจมูกเดิม ทำการสอดใส่ซิลิโคนธรรมดาที่เหมือนกันโดยทั่วไป หลังจากการผ่าตัดการยึดเกาะของซิลิโคนไม่ถูกต้อง ทำให้ตัวซิลิโคนเคลื่อนที่ได้


การใช้ซิลิโคนให้เหมาะสม

ไม่คำนึงถึงทรงจมูกหรือทำการเหลาซิลิโคนให้เหมาะสมกับทรงจมูก
(ไม่มีการใช้ซิลิโคนให้เหมาะสม)


ลักษณะเฉพาะ

ถ้าหากไม่เหมาะกับทรงจมูกเดิม ซิลิโคนสันจมูกจะเคลื่อนที่ได้
เมื่อสัมผัสที่จมูกตัวซิลิโคนมีการเคลื่อนที่ได้
ตัวซิลิโคนสามารถทะลุที่ปลายจมูกได้


ศัลยกรรมจมูกแบบซิลิโคนคาร์บิง ไอดี

id-carving-nose-surgery

วิธีผ่าตัด

คำนึงถึงทรงจมูกเดิมและทำการเหลาซิลิโคนคาร์บิงให้อย่างเหมาะสมกับทรงจมูกในแต่ละบุคคล หลังจากนั้นทำการยึดตัวซิลิโคนอย่างมั่นคง เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลว่าซิลิโคนจะเบี้ยวหรือเคลื่อนที่


การใช้ซิลิโคนให้เหมาะสม

คำนึงถึงทรงจมูกและทำการเหลาตัวซิลิโคนให้เหมาะสมกับทรงจมูก
(ใช้ซิลิโคนให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล)


ลักษณะเฉพาะ

เนื่องจากทำการยึดตัวซิลิโคนให้แน่น จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีการเคลื่อนที่ของซิลิโคน
ไม่มีสาเหตุที่ทำให้ซิลิโคนเกิดการทะลุออกมาได้


2. ซิลิโคนธรรมดา VS ซิลิโคนแกะสลัก

ซิลิโคนธรรมดา
ใช้ผลิตภัณฑ์ซิลิโคนสำเร็จรูป
ซิลิโคนธรรมดานั้นเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีการผลิตหลากหลายทรง และยังมีข้อจำกัดในการสั่งสินค้าจากหลายโรงพยาบาลหลายแห่ง ส่วนมากจึงทำการสั่งสินค้าในปริมาณมากในรูปทรงลักษณะดียวกัน จึงได้ทรงจมูกที่มีความเหมือนกันหมด

วัสดุที่มีความแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับซิลิโคนแบบซิลิโคนคาร์บิง
ซิลิโคนแบบซิลิโคนคาร์บิง ไอดี
ไม่ใช่ซิลิโคนสำเร็จรูป แต่เป็นซิลิโคนที่สั่งผลิตด้วยตนเองของไอดี
สั่งผลิตซิลิโคนด้วยตนเองตามหลักการค้นคว้าวิจัยมาหลายปีในการสอดใส่ซิลิโคนให้ง่ายและวัสดุที่สามารถเหลาซิลิโคนได้อย่างง่าย เพื่อให้เหมาะกับทรงจมูกของแต่ละบุคคล ไม่ใช่เป็นใส่ซิลิโคนเข้าไปอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการเหลาซิลิโคนให้ได้ทรงที่เหมาะกับแต่ละบุคคลก่อนการใส่ จึงได้ทรงจมูกที่ไม่เหมือนใครในแบบของตัวเอง

วัสดุอัลตร้าซอฟท์ (สามารถบิดจมูกได้)

รูปภาพการปฏิบัติงานจริงจากการเหลาซิลิโคนเสริมจมูก

ไม่ใช่ซิลิโคนชนิดแข็ง แต่เป็นวัสดุอัลตร้าซอฟท์ที่มีความนิ่ม ทำการเหลาอย่างแม่นยำเหมือนกับทำการแกะสลักเหลาจนได้ทรงซิลิโคนที่เหมาะกับจมูกคนไข้ ซึ่งตำเป็นต้องใช้ความชำนาญของศัลยแพทย์เท่านั้น.

real-manufacturing-nose-implant
specialist-for-carving-nose
real-manufacturing-and-carving-process

3. ศัลยกรรมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนหลังใบหู ไอดี

ใช้กระดูกอ่อนที่อยู่ทางด้านหลังใบหูของตัวเอง สู่การสร้างทรงปลายจมูกที่เรียวคมและสวยงาม

  • กระดูกอ่อนหลังใบหูนั้นมีความยืดหยุ่นสูง ลักษณะของกระดูกอ่อนมีความคล้ายคลึงกับปลายจมูกด้วยเช่นเดียวกัน จึงสามารถทำให้ทรงปลายจมูกสูงขึ้นได้
  • ผ่าตัดใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูของตัวเอง หลังการผ่าตัดจึงไม่รู้สึกถึงสิ่งแปลกปลอม หรือผลอาการข้างเคียง เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งดูเป็นธรรมชาติ
ear-cartilage-area-nose-surgery
กระดูกอ่อนหลังใบหู ส่วนที่นำมาใช้
id-ear-cartilage-nose-tip-surgery
ทรงปลายจมูกในอุดมคติ

รายละเอียดการผ่าตัด

time
เวลาผ่าตัด

30 นาที

syringe
วิธีวางยาชา

ยานอนหลับ

hospital
นอนโรงพยาบาล

ไม่มี

scissors
ตัดไหม

ประมาณ 7 วัน หลังผ่าตัด

calendar
ระยะพักฟื้น

หลังจากตัดไหม สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด.

รูปภาพ Before & After