ปรึกษากับทีมแพทย์ไอดี
ทางวีดีโอคอล

เสาร์ที่ 22 สิงหาคม 13.00-16.00 น. (เวลาไทย)
คลิ๊กปรึกษา Line

ปรึกษากับทีมแพทย์ไอดี
ทางวีดีโอคอล

เสาร์ที่ 22 สิงหาคม 13.00-16.00 น. (เวลาไทย)
คลิ๊กปรึกษา Line
จองคิว

No.1 Asian Beauty Center

โปรดกรอกรายละเอียดด้างล่างเพื่อได้รับคำปรึกษา

* 1. ชื่อ และ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
* 2. เพศ
* 3. วัน เดือน ปี เกิด
* 4. เบอร์ติดต่อ
5. ไลน์ (Line ข้อมูลสำคัญที่ต้องกรอก)
* 6. วันที่ต้องการเข้ามาปรึกษา
* 7. ส่วนที่อยากจะปรึกษา
* 8. คุณเคยมาโรงพยาบาลไอดีหรือไม่