สำหรับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลี
Super Event สมัครด่วน !!!!

* ชื่อสกุลชื่ออังกฤษในหนังสือเดินทาง
* วันเดือนปีเกิด
* ไลน์
* รูปด้านตรง
* รูปด้านซ้าย 90 องศา
* เบอร์ติดต่อ
* เมืองที่อาศัยอยู่
* ศัลยกรรมที่ต้องการทำ
※ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาเลือก รับบริการ SMS และ ยอมรับ เงื่อนไข นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ ร.พ. ไอดี

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อรับสมัครงานจากผู้สมัครงานและดำเนินการคัดเลือก

  • ① รายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล : ชื่อ, เบอร์ติดต่อ, ไลน์
  • ② วัตถุประสงค์การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : บริการให้คำปรึกษาศัลยกรรมและบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลไอดี
  • ③ ระยะเวลาการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : เมื่อวัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษาเสร็จสิ้น