สมัครสมาชิกใหม่

อ่านและกรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ใน

บทที่ 1: บททั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

สัญญานี้มีวัตถุประสงค์ของการตั้งค่ามาโรงพยาบาลประจำตัว ( "โรงพยาบาล" หมายความว่า) ที่ดำเนินการใน การให้บริการของเว็บไซต์ ( "บริการ" หมายความว่า) สำหรับการใช้สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของเว็บไซต์ และผู้ใช้จะต้องตอบสนอง

ข้อ 2 คำนิยาม

คำจำกัดความของคำที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีดังนี้

 • (1)

  "เว็บไซต์" หมายความว่าพื้น ทีของชุดเสมือนจริงเพือให้โรงพยาบาลสามารถใหบ้ ริการโดยใชเ้ครือง คอมพิวเตอร์เช่นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

 • (2)

  "บริการ" หมายความว่าทุกบริการบนอินเทอร์เน็ตทีมในหน้าแรกของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และการดำเนิน งานโรงพยาบาลดูแล

 • (3)

  "กรรมการ (ผูใ้ ช)้ " หมายถึงการยอมรับของคำเหล่านี้สอดคล้องกับขอ้ กำหนดในการนี้ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ได้รับการกล่าวว่าการให้บริการของโรงพยาบาลได้

 • (4)

  "ผู้ประกอบการ" หมายความว่าสำหรับการบริหารจัดการโดยรวมและการทำงานทีราบรืนของการบริการ หมายถึงการเลือกของคนที่อยู่ในโรงพยาบาล

 • (5)

  "id" หมายความว่ากรรมการไดรั้บการใหบ้ ริการในการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบหมายถึงคนทีมการเข้าถึงเว็บไซต์

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาในการลงทะเบียนสมาชิก

เราหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยให้คุณดูดีขึ้น
ID Hospital
บริการ

ขอคำปรึกษา

กรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อขอรับคำปรึกษา

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ข่าวสารและโปรโมชั่น

โรงพยาบาลศัลยกรรม ไอดี

โปรโมชั่น

เที่ยวเกาหลีให้สนุกกับโรงพยาบาลไอดี!

12/2017/-522

อ่านทั้งหมด

โปรโมชั่นสุดพิเศษ!! 16-17 ธันวาคมนี้ งานปรึกษาหมออิมจงอู ทีมแพทย์จาก ID MODEL TV ที่กรุงเทพ!

12/2017/-536

อ่านทั้งหมด

ໂປໂມຊັ້ນສວ່ນລົດໃນງານປຶກສາສັນຍະກຳເກົາຫຼີທີ່ວຽງຈັນ !!

09/2017/-524

อ่านทั้งหมด

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันแม่ : ยกกระชับหน้าคุณแม่ ลด 20% และแม่บินฟรี

08/2017/-526

โรงพยาบาลไอดีมีโปรโมชั่นลดราคาศัลยกรรมสำหรับวันแม่

อ่านทั้งหมด

งานปรึกษาศัลยกรรมรพ.ไอดี 15-16 กรกฎาคม 2017

06/2017/-517

งานปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี กับคุณหมอ คิมอิลฮวัน ณ ประเทศไทย, ประเทศลาว

อ่านทั้งหมด
.