สมัครสมาชิกใหม่

อ่านและกรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ใน

บทที่ 1: บททั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

สัญญานี้มีวัตถุประสงค์ของการตั้งค่ามาโรงพยาบาลประจำตัว ( "โรงพยาบาล" หมายความว่า) ที่ดำเนินการใน การให้บริการของเว็บไซต์ ( "บริการ" หมายความว่า) สำหรับการใช้สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของเว็บไซต์ และผู้ใช้จะต้องตอบสนอง

ข้อ 2 คำนิยาม

คำจำกัดความของคำที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีดังนี้

 • (1)

  "เว็บไซต์" หมายความว่าพื้น ทีของชุดเสมือนจริงเพือให้โรงพยาบาลสามารถใหบ้ ริการโดยใชเ้ครือง คอมพิวเตอร์เช่นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

 • (2)

  "บริการ" หมายความว่าทุกบริการบนอินเทอร์เน็ตทีมในหน้าแรกของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และการดำเนิน งานโรงพยาบาลดูแล

 • (3)

  "กรรมการ (ผูใ้ ช)้ " หมายถึงการยอมรับของคำเหล่านี้สอดคล้องกับขอ้ กำหนดในการนี้ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ได้รับการกล่าวว่าการให้บริการของโรงพยาบาลได้

 • (4)

  "ผู้ประกอบการ" หมายความว่าสำหรับการบริหารจัดการโดยรวมและการทำงานทีราบรืนของการบริการ หมายถึงการเลือกของคนที่อยู่ในโรงพยาบาล

 • (5)

  "id" หมายความว่ากรรมการไดรั้บการใหบ้ ริการในการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบหมายถึงคนทีมการเข้าถึงเว็บไซต์

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาในการลงทะเบียนสมาชิก

เราหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยให้คุณดูดีขึ้น
ID Hospital
บริการ

ขอคำปรึกษา

กรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อขอรับคำปรึกษา

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ข่าวสารและโปรโมชั่น

โรงพยาบาลศัลยกรรม ไอดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดทำการ: วันที่ 25 ธันวาคม และ วันที่ 1 มกราคม

12/2017/-524

อ่านทั้งหมด

ID PLA Cosmetics เครื่องสำอางสุดฮิตในเกาหลีถึงไทยแล้ว!

11/2017/-527

ID PLA Cosmetics เครื่องสำอางสุดฮิตในเกาหลีถึงไทยแล้ว! อย่าพลาดเครื่องสำอางของไอดี โรงพยาบาลศัลยกรรมอันดับ 1 ในเอเชีย

อ่านทั้งหมด

ปาฏิหาริย์ของ 4 สัปดาห์, เครื่องสำอางไอดี

11/2017/-527

ปาฏิหาริย์ของ 4 สัปดาห์, เครื่องสำอางเกาหลี ของโรงพยาบาลไอดี โรงพยาบาลศัลยกรรมอันดับ 1 ในประเทศเกาหลี

อ่านทั้งหมด

แจ้งปิดทำการ: วันที่ 6-9 ตุลาคม 2560

09/2017/-513

อ่านทั้งหมด

ลืม Whitening แบบเก่าไปได้เลย ได้เวลาเปลี่ยน นวัตกรรม ผิวขาวใหม่! ID Brightening

08/2017/-535

นวัตกรรม ผิวขาวใหม่! โปรแกรมทำผิวกระจ่างใส ID Brightening แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี

อ่านทั้งหมด
.