สมัครสมาชิกใหม่

อ่านและกรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ใน

บทที่ 1: บททั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

สัญญานี้มีวัตถุประสงค์ของการตั้งค่ามาโรงพยาบาลประจำตัว ( "โรงพยาบาล" หมายความว่า) ที่ดำเนินการใน การให้บริการของเว็บไซต์ ( "บริการ" หมายความว่า) สำหรับการใช้สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของเว็บไซต์ และผู้ใช้จะต้องตอบสนอง

ข้อ 2 คำนิยาม

คำจำกัดความของคำที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีดังนี้

 • (1)

  "เว็บไซต์" หมายความว่าพื้น ทีของชุดเสมือนจริงเพือให้โรงพยาบาลสามารถใหบ้ ริการโดยใชเ้ครือง คอมพิวเตอร์เช่นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

 • (2)

  "บริการ" หมายความว่าทุกบริการบนอินเทอร์เน็ตทีมในหน้าแรกของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และการดำเนิน งานโรงพยาบาลดูแล

 • (3)

  "กรรมการ (ผูใ้ ช)้ " หมายถึงการยอมรับของคำเหล่านี้สอดคล้องกับขอ้ กำหนดในการนี้ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ได้รับการกล่าวว่าการให้บริการของโรงพยาบาลได้

 • (4)

  "ผู้ประกอบการ" หมายความว่าสำหรับการบริหารจัดการโดยรวมและการทำงานทีราบรืนของการบริการ หมายถึงการเลือกของคนที่อยู่ในโรงพยาบาล

 • (5)

  "id" หมายความว่ากรรมการไดรั้บการใหบ้ ริการในการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบหมายถึงคนทีมการเข้าถึงเว็บไซต์

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาในการลงทะเบียนสมาชิก

เราหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยให้คุณดูดีขึ้น
บริการ

ขอคำปรึกษา

กรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อขอรับคำปรึกษา

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ข่าวสารและโปรโมชั่น

โรงพยาบาลศัลยกรรม ไอดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลืม Whitening แบบเก่าไปได้เลย ได้เวลาเปลี่ยน นวัตกรรม ผิวขาวใหม่! ID Brightening

08/2017/-535

นวัตกรรม ผิวขาวใหม่! โปรแกรมทำผิวกระจ่างใส ID Brightening แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี

อ่านทั้งหมด

โรงพยาบาลอันดับ 1 ในเอเชียและเกาหลีที่ใช้เทคโนโลยี Ulthera ทั้ง 2 ปี

07/2017/-522

โรงพยาบาลไอดี ได้รับรางวัล Golden Records Awards 2016 ให้เป็นสุดยอดของโรงพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยี Ulthera

อ่านทั้งหมด

โรงพยาบาลไอดีได้รับการรับรองจากกรมอนามัยประเทศเกาหลี จัดระบบตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัด แบบครบวงจรกว่า 50 ชนิด

07/2017/-530

โรงพยาบาลไอดีได้รับการรับรองจากกรมอนามัยประเทศเกาหลีจัดระบบตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัดแบบครบวงจรกว่า 50 ชนิด เพื่อความปลอดภัย

อ่านทั้งหมด

โรงพยาบาลไอดี ได้รับกระแสความนิยมจากคนไข้ต่างชาติ ในเรื่องการบริการแบบพิเศษได้ยอดเยี่ยม

06/2017/-514

โรงพยาบาลไอดี ได้รับกระแสความนิยมจากคนไข้ต่างชาติ ในเรื่องการบริการแบบพิเศษได้ยอดเยี่ยม

อ่านทั้งหมด

สิ่งสำคัญในการรักษารอยฝ้ากระ ช่วงฤดูใบไม้ผลิ

06/2017/-536

สิ่งสำคัญในการรักษารอยฝ้ากระ ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ด้วยเลเซอร์โทนิ่งนั้นคือความเชี่ยวชาญในการรักษา ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ

อ่านทั้งหมด
.