สมัครสมาชิกใหม่

อ่านและกรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ใน

บทที่ 1: บททั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

สัญญานี้มีวัตถุประสงค์ของการตั้งค่ามาโรงพยาบาลประจำตัว ( "โรงพยาบาล" หมายความว่า) ที่ดำเนินการใน การให้บริการของเว็บไซต์ ( "บริการ" หมายความว่า) สำหรับการใช้สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของเว็บไซต์ และผู้ใช้จะต้องตอบสนอง

ข้อ 2 คำนิยาม

คำจำกัดความของคำที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีดังนี้

 • (1)

  "เว็บไซต์" หมายความว่าพื้น ทีของชุดเสมือนจริงเพือให้โรงพยาบาลสามารถใหบ้ ริการโดยใชเ้ครือง คอมพิวเตอร์เช่นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

 • (2)

  "บริการ" หมายความว่าทุกบริการบนอินเทอร์เน็ตทีมในหน้าแรกของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และการดำเนิน งานโรงพยาบาลดูแล

 • (3)

  "กรรมการ (ผูใ้ ช)้ " หมายถึงการยอมรับของคำเหล่านี้สอดคล้องกับขอ้ กำหนดในการนี้ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ได้รับการกล่าวว่าการให้บริการของโรงพยาบาลได้

 • (4)

  "ผู้ประกอบการ" หมายความว่าสำหรับการบริหารจัดการโดยรวมและการทำงานทีราบรืนของการบริการ หมายถึงการเลือกของคนที่อยู่ในโรงพยาบาล

 • (5)

  "id" หมายความว่ากรรมการไดรั้บการใหบ้ ริการในการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบหมายถึงคนทีมการเข้าถึงเว็บไซต์

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาในการลงทะเบียนสมาชิก

เราหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยให้คุณดูดีขึ้น
ID Hospital
บริการ

ขอคำปรึกษา

กรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อขอรับคำปรึกษา

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ก่อนและหลังศัลยกรรม

รายละเอียดการศัลยกรรม

รายละเอียดการศัลยกรรม

โรงพยาบาลไอดี

ศัลยกรรมขากรรไกร

การศัลยกรรม เครื่องสำอาง คืออะไร

การศัลยกรรม แผนกผิวหนัง คืออะไร

แผนกผิวหนัง

การศัลยกรรม ขากรรไกร คืออะไร

การศัลยกรรมขากรรไกร คือ การศัลยกรรมขยับ ขากรรไกรบน และ ขากรรไกรล่าง ที่ใช้ในการขบเคี้ยว เพื่อแก้ไข ปัญหา คางยื่น ฟังไม่สบกัน ปากยื่น ที่ทำให้มีผลต่อชีวิตประจำวัน เช่นการทานอาหาร บุคลิกภาพ ความมั่นใจ ซึ่ง จุดเด่นของการศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร ของรพ.ไอดี คือ การที่ สามารถผ่าตัดได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาดัดฟันก่อนผ่าตัด

การศัลยกรรม โครงหน้า คืออะไร

ศัลยกรรมโครงหน้า คือ การศัลยกรรมปรับกระดูกโครงหน้า ให้ได้ทรงตามที่ต้องการ เช่น ศัลยกรรมวีไลน์ , ศัลยกรรมโหนกแก้ม,ศัลยกรรมลดขนาดหน้าผาก เป็นต้น ไม่ว่าคนจะมีปัญหากรามใหญ่ โหนกแก้มสูง คางสั้น คางยาว คางตัด คางป้าน ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดโครงหน้าของรพ.ไอดี

การศัลยกรรม ตา คืออะไร

ศัลยกรรม ตา ของรพ.ไอดี มีวิธีการผ่าตัดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัดแบบเย็บจุด แบบกรีด แบบมัดกล้ามเนื้อตา แก้ไขหนังตาตก กรีดเปิดหัวตา หางตา ใต้ตา ทั้งนี้วิธีการผ่าตัดต่างๆ จะพิจารณา วิเคราห์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผลลัพธ์ที่สูงที่สุด ของคนไข้

การศัลยกรรม จมูก คืออะไร

ศัลยกรรมจมูกของรพ.ไอดี มีลักาณะพิเศษเฉพาะ โดยเราจะใช้ซิลินโคน รูปแบบเฉพาะพิเศษ เพื่อให้เหมาะสม กับโครงสร้างจมูกของคนไข้แต่ล่ะคน และ ตกแต่งปลายจมูกด้วยเนื้อกระดูกอ่อนของคนไข้เอง ไม่ว่าจะเป็นกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูก กระดูกอ่อนหลังใบหู ซึ่งจะช่วยทำให้ปลายจมูก มีรูปทรงที่สวยงามดูธรรมชาติ และป้องกันปัญหาในระยะยาวไม่ว่าจะเป็น ทรงจมูกเปลื่ยนทรง หรือ จมูกทะลุ เป็นต้น

การศัลยกรรม หน้าอก คืออะไร

ศัลยกรรมหน้าอกของรพ.ไอดี เป็น การผ่าตัดแบบส่องกล้อง HD ทำให้แผลที่เกิดจากการผ่าตัดมีขนาดที่เล็กมาก และช่วยล่นเวลาพักฟื้น หรือ ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด โดยขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอัลตราซาวน์หน้าออกก่อนผ่าตัด การปรึกษา การผ่าตัด การดูแผลหลังผ่าตัด ล้วนดำเนินการโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหน้าอกโดยเฉพาะ ดังนั้น มั่นใจ แน่นอนว่าปลอดภัย หลังผ่าตัด จะได้หน้าอก ที่สวยงาม ขนาดที่เหมาะสมกับแต่ล่ะบุคคล

การศัลยกรรม ชะลอวัย คืออะไร

ศัลยกรรมชะรอวัย ของรพ.ไอดี ประกอบด้วย การผ่าตัดศัลยกรรมหลากหลายประเภท เช่น ศัลยกรรมฉีดไขมันใบหน้า,ศัลยกรรมผ่าตัดยกกระชับ,ศัลยกรรมหนังตาบน,ศัลยกรรมหนังตาล่าง และอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ไข จุดบ่กพร่องของใบหน้า ที่มีสาเหตุมาจากอายุที่มากขึ้น ทำให้ใบหน้า กลับมาดุอ่อนวัย กลับมาดูเป็นสาวขึ้นอีกครั้ง

การศัลยกรรม ร่างกาย-สัดส่วน คืออะไร

ร่างกาย ประกอบด้วย กล้ามเนื้อ และไขมัน แต่คนไข้ บางท่านที่มีไขมันส่วนเกิน ที่ไม่สามารถนำออกได้ด้วยการออกกำลังกาย หรือ การลดอาหาร ก็สามารถใช้การผ่าตัดดูดไขมัน เข้ามาช่วย ทำให้ได่รูปร่าง ที่สวยงาม เพรียว และ กระชับตามที่ต้องการ ไม่ว่า จะเป็น การดูดไขมัน ส่วน หน้าท้อง ต้นแขน ต้นขา เอว ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน และ สามาถทำได้อย่างปลอดภัย และมีมาตรฐาน โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การศัลยกรรม อื่นๆ คืออะไร

นอกศัลยกรรมที่จะต้องใช้วิธีการผ่าตัดแล้ว รพ.ไอดีของเรา ยังมีศัลยกรรมประเภทฉีด เช่น ฉีดฟิลเลอร์ หรือโบท้อกซ์ อีกด้วย ซึ่ง การฉีดฟิลเลอร์ สามารถ ฉีดได้ทั้งในส่วนของ คาง,หน้าผาก,ร่องแก้ม,ใต้ตา,ริมฝีปาก,แก้ม,สันจมูก,ปลายจมูก ซึ่งจะเห็นผลของการฉีด ได้โดยทันที เหมาะสำหรับคนไข้ ที่ไม่มีเวลาฟักฟื้น หรือ คนไข้ที่ต้องการเห็นผลการเปลื่ยนแปลง ที่เร็ว และชัดเจน

.