สมัครสมาชิกใหม่

อ่านและกรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ใน

บทที่ 1: บททั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

สัญญานี้มีวัตถุประสงค์ของการตั้งค่ามาโรงพยาบาลประจำตัว ( "โรงพยาบาล" หมายความว่า) ที่ดำเนินการใน การให้บริการของเว็บไซต์ ( "บริการ" หมายความว่า) สำหรับการใช้สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของเว็บไซต์ และผู้ใช้จะต้องตอบสนอง

ข้อ 2 คำนิยาม

คำจำกัดความของคำที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีดังนี้

 • (1)

  "เว็บไซต์" หมายความว่าพื้น ทีของชุดเสมือนจริงเพือให้โรงพยาบาลสามารถใหบ้ ริการโดยใชเ้ครือง คอมพิวเตอร์เช่นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

 • (2)

  "บริการ" หมายความว่าทุกบริการบนอินเทอร์เน็ตทีมในหน้าแรกของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และการดำเนิน งานโรงพยาบาลดูแล

 • (3)

  "กรรมการ (ผูใ้ ช)้ " หมายถึงการยอมรับของคำเหล่านี้สอดคล้องกับขอ้ กำหนดในการนี้ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ได้รับการกล่าวว่าการให้บริการของโรงพยาบาลได้

 • (4)

  "ผู้ประกอบการ" หมายความว่าสำหรับการบริหารจัดการโดยรวมและการทำงานทีราบรืนของการบริการ หมายถึงการเลือกของคนที่อยู่ในโรงพยาบาล

 • (5)

  "id" หมายความว่ากรรมการไดรั้บการใหบ้ ริการในการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบหมายถึงคนทีมการเข้าถึงเว็บไซต์

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาในการลงทะเบียนสมาชิก

เราหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยให้คุณดูดีขึ้น
ID Hospital
บริการ

ขอคำปรึกษา

กรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อขอรับคำปรึกษา

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

วิธีการชำระเงิน

 • ชำระเงินสด (ค่าเงินวอน หรือ ดอลล่า ไม่รับเงิน บาท)

 • จ่ายด้วยบัตรเครดิต หรือ เดบิต (ทางโรงพยาบาลไม่มีธรรมเนียมบวกเพิ่ม)

 • โอนเงินค่าผ่าตัดทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคาร

ในกรณี ที่จ่ายด้วยบัตร กรุณา เช็ควงเงิน และลิมิตในการจ่ายต่อวันด้วยนะคะ

ราคาผ่าตัดดังกล่าว ไม่รวมค่าที่พัก,ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่ายาไม่เกิน 3,000 บาท

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - เกาหลี ประมาณ 10,000 - 20,000 บาทแล้วแต่สายการบิน (คนไข้ต้องดำเนินการเอง)

รพ.ไอดี มีบริการจองโรงแรมยองดง

ตารางราคาศัลยกรรม

วิธีการชำระเงิน
**ราคาไทยสามารถขึ้นลงได้ตามเรทค่าเงิน (ราคาในตารางอยู่ที่เรท 0.030)

ศัลยกรรมเครื่องสำอาง

ศัลยกรรมแผนกผิวหนัง

ศัลยกรรมขากรรไกร

ศัลยกรรมขากรรไกร 20,000,000 ₩ 600,000 ฿
อุปกรณ์ Wafer สำหรับเคสผ่าตัดขากรรไกร 2,500,000 ₩ 75,000 ฿

ศัลยกรรมโครงหน้า

ศัลยกรรมวีไลน์ (ตัดกราม+ปรับกระดูกคางด้านหน้า) 10,000,000 ₩ 300,000 ฿
ศัลยกรรมกราม หรือ โหนกแก้ม หรือ มินิ วีไลน์ 7,000,000 ₩ 210,000 ฿
ศัลยกรรมลดขนาดหน้าผาก 6,500,000 ₩ 208,000 ฿
ศัลยกรรมลดขนาดร่องระหว่างจมูก 4,000,000 ₩ 120,000 ฿
ศัลยกรรมกรอกระดูกโหนกคิ้ว 6,000,000 ₩ 180,000 ฿
+ขูดซิลิโคนหลวหรือ สารแปลกปลอมที่ใบหน้า (+เพิ่ม) 1,500,000 - 2,000,000 ₩ 45,000 - 60,000 ฿

ศัลยกรรมตา

ตาสองชั้นแบบเย็บจุด 1,500,000 ₩ 45,000 ฿
ศัลยกรรมตาแบบกรีด / ตาสองชั้นแบบเย็บจุด+เย็บกล้ามเนื้อตา 2,500,000 ₩ 75,000 ฿
ศัลยกรรมหนังตาล่าง /ศัลยกรรมเย็บชั้นตายกกระชับใต้คิ้ว 2,500,000 ₩ 75,000 ฿
ศัลยกรรมตาแบบกรีด+เย็บกล้ามเนื้อตา 3,500,000 105,000
ศัลยกรรมหนังตาบน 3,000,000 ₩ 90,000 ฿
ศัลยกรรมกรีดหัวตา /กรีดหางตา / กรีดปลายใต้หางตา (จุดละ) 1,000,000 ₩ 30,000 ฿
ศัลยกรรมตาบัมบี้ 6,500,000 ₩ 195,000 ฿
ศัลยกรรรมปรับไขมันใต้ตา 2,500,000 ₩ 75,000 ฿
ศัลยกรรมเอนโดไทน์ 6,000,000 ₩ 180,000 ฿
ศัลยกรรมตาเคสแก้ไข (+เพิ่ม) 1,000,000 ₩ 30,000 ฿

ศัลยกรรมจมูก

ศัลยกรรมจมูกบาร์บี้ไลน์ (ครั้งแรก) (*ใส่ซิลิโคนที่สัน+แต่งปลายด้วยกระดูกผนังจมูก+กระดูกอ่อนหลังหู*) เริ่มต้น 5,000,000 ₩ เริ่มต้น 150,000 ฿
ศัลยกรรมจมูกบาร์บี้ไลน์ (แก้ไข) (*เอาซิลิโคนเก่าออก+ใส่ซิลิโคนที่สัน+แต่งปลายด้วยกระดูกผนังจมูก+กระดูกอ่อนหลังหู*) เริ่มต้น 6,000,000 ₩ เริ่มต้น 180,000 ฿
แก้ไขจมูกงุ้ม (ทำพร้อมจมูกบาร์บี้ไลน์ บวกเพื่ม) 1,000,000 ₩ 30,000 ฿
osteo ปรับขนาดกระดูกแกนจมูก (ทำพร้อมจมูกบาร์บี้ไลน์ บวกเพื่ม) 1,000,000 ₩ 30,000 ฿
ศัลยกรรมตัดปีกจมูก (ทำพร้อมจมูกบาร์บี้ไลน์ บวกเพื่ม) 1,000,000 ₩ 30,000 ฿
ศัลยกรรมตัดปีกจมูก (ตัดปีกอย่างเดียว) 2,000,000 ₩ 60,000 ฿
เสริมกระดูกอ่อนบริจาค (+เพิ่ม) 1,000,000 ₩ 30,000 ฿
ขูดฟิลเลอร์ หรือ ซิลิโคนเหลว (+เพิ่ม) เริ่ม 1,500,000 ₩ เริ่ม 45,000 ฿

ศัลยกรรมหน้าอก

ศัลยกรรมหน้าอกแบบกลม 9,500,000 ₩ 285,000 ฿
ศัลยกรรมหน้าอกแบบหยดน้ำ 11,000,000 ₩ 330,000 ฿
ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก 11,000,000 ₩ 330,000 ฿
+ยกกระชับหน้าอก (+เพิ่ม จากค่าซิลิโคน) 2,000,000 - 5,000,000 ₩ 60,000 - 150,000 ฿
ศัลยกรรมลดขนาดหัวนม 4,000,000 ₩ 120,000 ฿
ศัลยกรรมหัวนมบอด 4,000,000 ₩ 120,000 ฿
ชุดยกทรงประคองหน้าอกหลังผ่าตัด 100,000 ₩ 3,000 ฿

ศัลยกรรมชะลอวัย

ฉีดไขมันหน้าผาก 2,300,000 ₩ 69,000 ฿
ฉีดไขมันทั้งหน้า 4,000,000 ₩ 120,000 ฿
ฉีดไขมันทั้งหน้า+สเตมเซล 7,000,000 ₩ 210,000 ฿
ศัลยกรรมผ่าตัดยกกระชับใบหน้า (Face Lift) 11,000,000 ₩ 330,000 ฿
ศัลยกรรมผ่าตัดยกกระชับใบหน้า (Mini Face Lift) 8,000,000 ₩ 246,000 ฿
ศัลยกรรม VL lifting (ไหม 5 ปี) 5,000,000 ₩ 150,000 ฿
ศัลยกรรม VL lifting (ไหม 5 ปี++ เลเซอร์ละลายไขมัน Accu) 6,000,000 ₩ 180,000฿
ศัลยกรรม V3 lifting (ไหม 2 ปี + เลเซอร์ละลายไขมัน Accu) 4,500,000 ₩ 135,000 ฿
ศัลยกรรมร้อยไหม EZ-lift 3,000,000 ₩ 90,000 ฿
Accusculp เลเซอร์ละลายไขมัน บางสว่น/ทั้งหน้า 2,300,000 ₩ / 4,000,000 ₩ 69,000 ฿ / 128,000 ฿

ศัลยกรรมร่างกาย-สัดส่วน

ดูดไขมันต้นแขน / ไขมันส่วนเกินตรงเอว 4,000,000 ₩ 120,000 ฿
ดูดไขมันน่อง 4,000,000 ₩ 120,000 ฿
ดูดไขมันต้นขา 7,000,000 ₩ 210,000 ฿
ดูดไขมันหน้าท้อง 6,200,000 ₩ 186,000 ฿
ศัลยกรรมหน้าท้อง 10,000,000 ₩ 300,000 ฿
ชุดรัดทรงหลังผ่าตัด 150,000 ₩ 4,500 ฿

ศัลยกรรมอื่นๆ

ศัลยกรรมยกมุมปาก 3,500,000 ₩ 108,000 ฿
ศัลยกรรมลักยิ้ม 1,200,000 ₩ 36,000 ฿
ศัลยกรรมสริมซิลิโคนเหน้าผาก 4,500,000 ₩ 135,000 ฿
ศัลยกรรมซิลิโคนเสริมคาง 4,000,000 ₩ 120,000 ฿
ศัลยกรรมเสริมซิลิโคนร่องแก้ม 3,000,000 ₩ 90,000 ฿
ฉีดฟิลเลอร์ 800,000 - 1,000,000 ₩ 24,000-30,000 ฿
Artecoll Filler (อายุ 10 ปี) 2,000,000 ₩ 60,000 ฿
โบท็อกกราม 600,000 ₩ 18,000 ฿
โบท็อกระหว่างคิ้ว/หน้าผาก 450,000 ₩ 13,500 ฿
โบท็อกตีนกา 450,000 ₩ 13,500 ฿
โบท็อกน่องขา 2,000,000 ₩ 60,000 ฿
ฉีดสารสลายฟิลเลอร์ 500,000 ₩ 15,000 ฿
**ราคาไทยสามารถขึ้นลงได้ตามเรทค่าเงิน (ราคาในตารางอยู่ที่เรท 0.033)
Standard double room (1 double bed)
95,000 ₩ 2,850 ฿
Semi double room (Small room นอนได้คนเดียว)
80,000 ₩ 2,400 ฿
Standard twin room (1 double+1 single bed)
105,000 ₩ 3,150 ฿
หมายเหตุ**ราคาเบื้องต้นรวมอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์แล้ว**สามารถชำระเงินสด หรือด้วยบัตรเครดิต, เดบิต ได้ที่โรงแรมได้
 
.